Tulokset (4)

Opettajatuutorointi

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Opettajatuutori on opiskelijan lähin ohjaustaho. Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään opintojen alussa opettajatuutori. Opettajatuutorin tehtäviä tekevät myös muun muassa valmentajat ja vastuuopettajat (YAMK).

TAMKin opettajatuutorin ydintehtävät:

  • Opiskeluryhmän vastaanottaminen orientoivilla päivillä, opiskelijoiden ryhmäytymisen ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen.
  • Ryhmän opiskelijoiden opintojen etenemisen, opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin seuranta ja tukeminen.
  • Ohjauskeskustelujen käyminen vuosittain ryhmän opiskelijoiden kanssa.
  • Opettajatuutoritapaamisten järjestäminen sekä muu opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvä tiedottaminen.

Opettajatuutorin on mahdollista havaita opiskelijoidensa vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita ja myös opiskelun ja oppimisen haasteita. Opettajatuutori ohjaa opiskelijoitaan tarvittaessa eteenpäin muille ohjaustahoille. Tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja toimii opettajatuutorin mentorina ja tutkinto-ohjelman ohjauksen kehittäjänä.

Ohjauskeskustelut

Opiskelijoille tarjotaan vuosittain mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun. Keskustelujen tavoitteena on opintojen edistymisen, opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin seuranta: miten opinnot ovat sujuneet ja mitä tulevaisuuden suunnitelmia opiskelijalla on. HOPS päivitetään ohjauskeskustelujen yhteydessä. Opiskelija täyttää alla olevan ohjauskeskustelulomakkeen ennen sovittua tapaamista opettajatuutorin kanssa.

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
17-01-2020