• Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

 

Valinnaisaineiden opinto-opas

Tampereen yliopiston normaalikoulu

8. JA 9. OPINTOVUODEN VALINNAISAINEET
LUKUVUOSINA 2022–2023 JA 2023–2024

Tampereen yliopiston normaalikoulussa on käytössä opetussuunnitelman mukainen tuntijako, jossa oppilaat voivat valita 11 kurssia (= vuosiviikkotuntia) opiskelemistaan aineista. Oppilaat voivat tällöin paremmin suuntautua heitä itseään kiinnostaville oppimisen alueille. Valinnaisaineiden opetus on jaksotettu erikseen arvosteltaviin ja sisällöltään itsenäisiin kurssikokonaisuuksiin. Tämä lisää opiskelun tavoitteellisuutta ja parantaa oppimistuloksia.

Valinnaisaineet on jaettu kahteen pääryhmään: I taito- ja taideaineiden valinnaiset sekä II muut valinnaiset aineet.

Valinnasta ja valinnaisaineista löytyy tietoja oheisessa opinto-oppaassa
– Avaa valinnaisaineiden opinto-opas (pdf-tiedosto)

  • Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa yläkoulun ruotsin tunnilla miesopettaja on luokan edessä tietokoneellaan ja takaa päin kuvatut oppilaat seuraavat opetusta.
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.
Kuvassa kuudesluokkalainen tyttö on iloisena sohvalla istuskellen tekemässä kirjan tehtäviä.