Uutta korona-ohjeistusta

päivitys 19.1.2022

Tiedoksi oheiset koulunkäyntiä koskevat muutokset, jotka on otettu käyttöön myös Tampereen kaupungin kouluissa.

Tays:n 12.1.2022 päivätyn tiedotteen mukaan perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Päätös tuo seuraavia muutoksia koulunkäyntiin:

Oppilaan koronataudista johtuvaa poissaoloa käsitellään sairauspoissaolona, joka tulee ilmoittaa koululle normaalin sairauspoissaolokäytännön mukaisesti. Oppilas voi tehdä koulutehtäviä vointinsa mukaan.

Etäopetuksesta luovutaan, koska tartuntatautiviranomainen ei enää tee karanteeni- tai eristyspäätöstä, joka on edellytys etäopetuksen antamiseen. Viiden päivän eristyksen jälkeen oppilas voi palata kouluun, mikäli oireet helpottuvat. Oireiden jatkuessa pidempään huoltaja ilmoittaa lapsen sairauspoissaolosta Wilmassa.

Kouluun palattaessa noudatetaan 1. luokasta eteenpäin annettua maskisuositusta ja käsihygieniasuosituksia. Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, kun hän palaa takaisin kouluun.

Mikäli huoltajat haluavat pitää lapsensa pois koulusta ns. omaehtoisessa karanteenissa, haetaan lupa opettajalta tai rehtorilta Wilman loma-anomuksen kautta. Tällöin sovitaan opettajan kanssa oppilaan tehtävien tekemisestä.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen oikeutta etäopetukseen (erityiset opetusjärjestelyt) riskiryhmään kuulumisen vuoksi, huoltaja toimittaa selvityksen etäopetuksen tarpeesta. Mikäli perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, järjestelyt arvioidaan ja sovitaan tapauskohtaisesti rehtorin kanssa.
Koska lapsille ei tehdä karanteenimääräyksiä, tartuntatapausten koulukohtaisesta tiedottamisesta luovutaan eikä opetuksen järjestäminen toisin- päätöksiä koronaan sairastumisen takia tehdä. Tämän vuoksi ruokakorvauksia ei makseta.

Altistumisesta huolimatta oireettomat oppilaat voivat jatkaa koulunkäyntiä.


päivitys 12.1.2022

Koronaan liittyvät toimintaohjeemme perustuvat alueellisiin ohjeisiin ja suosituksiin, joista ajankohtainen tieto löytyy seuraavan linkin takaa:

Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)


Keskeiset oppilaita/opiskelijoita, henkilökuntaa sekä mahdollisesti koulussa vierailevia henkilöitä koskevia ohjeita ovat:

–          Koulun sisätiloissa käytetään maskia.

–          Huolehditaan käsi- ja yskimishygieniasta. 

–          Koulun tiloihin tullaan terveenä.  

Ajantasainen ohje koronatestiin hakeutumisesta on luettavissa TAYSin sivuilta:
https://www.tays.fi/fi-FI/Toimi_nain_koronaviruksen_aiheuttamaa_in(103636)

***

Pirkanmaan koronanyrkki suositteli tiistaina 11.tammikuuta kirurgisten kasvomaskien käyttöä kaikilla peruskoulun ja toisen asteen luokka-asteilla sisätiloissa ja koulukuljetuksissa. Tähän asti suositus on koskenut oppilaita neljänneltä luokalta eteenpäin.

Normaalikoululla aloitetaan laajentunut suosituksen mukainen maskien käyttö todennäköisesti torstaina 13. tammikuuta.

Koululla on varastossa maskeja jaettavaksi myös alkuluokkien oppilaille. Ne ovat kaikki samankokoisia kirurgisia maskeja, mutta sopinevat myös koulun pienemmille. Mikäli parempia vaihtoehtoja ilmenee, voidaan sellaisia jatkossa tilata.

Opettajat luovat käytänteet maskien jakoon ja opastavat niiden oikeaoppiseen käyttöön. Maskien käyttöön ohjaa siis terveysviranomaisten suositus, eikä sen perusteella voida rajata opetuksen tai muun toiminnan ulkopuolelle.

Toivomme tähänkin suositukseen ymmärrystä huoltajilta ja mahdollisuuksien mukaan myös lasten opastusta maskien oikeaoppiseen käyttöön.

***

Jos on epäselvää, voiko lapsi tai nuori mennä kouluun, huoltajan tulee selvittää asia terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa, esimerkiksi oman kouluterveydenhuollon henkilökunnalta tai kaupungin terveyspalvelujen neuvonnasta, puh. 03 5657 0023 (joka päivä klo 7-22).

Oppilaiden mahdolliset altistumisista johtuvat karanteenit eivät välttämättä tule automaattisesti koulun tietoon (esim. harrastustoiminnassa tapahtuneet altistumiset).  Pyydämme huoltajia ilmoittamaan karanteenista oppilaan omalle opettajalle/luokanohjaajalle ja asteen rehtorille, jotta voidaan sopia karanteeniajan opetusjärjestelyistä.

Koronalta suojautuminen - aloita itsestäsi