Uutta korona-ohjeistusta

päivitys 27.4.2022

Tiedoksi maskisuosituksia koskeva muutos. 

Oppilaita, opiskelijoita ja henkilökuntaa ei enää velvoiteta käyttämään kasvomaskeja. Maskeja myöskään enää aiempaan tapaan jaeta oppilaille eikä opiskelijoille. Tarvittaessa niitä voi pyytää vahtimestareilta.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on linjannut 26.4.2022, että Pirkanmaalla otetaan käyttöön kasvomaskisuositus, joka noudattelee THL:n kasvomaskisuositusta. Tampereen korkeakouluyhteisön kasvomaskisuositusta on päivitetty vastaavasti:  

Jokainen yhteisön jäsen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Maskin käyttöä ruuhkissa kannattaa harkita erityisesti, jos  

  • on rokottamaton aikuinen
  • on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta
  • hakeutuu koronaepäilyn vuoksi testiin tai hoitoon
  • joutuu välttämättömästä syystä liikkumaan hengitystieoireisena kodin ulkopuolella
  • tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu korona) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

 

***

Tiedoksi oheiset koulunkäyntiä koskevat muutokset, jotka on otettu käyttöön myös Tampereen kaupungin kouluissa.

Tays:n 12.1.2022 päivätyn tiedotteen mukaan perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Päätös tuo seuraavia muutoksia koulunkäyntiin:

Oppilaan koronataudista johtuvaa poissaoloa käsitellään sairauspoissaolona, joka tulee ilmoittaa koululle normaalin sairauspoissaolokäytännön mukaisesti. Oppilas voi tehdä koulutehtäviä vointinsa mukaan.

Etäopetuksesta luovutaan, koska tartuntatautiviranomainen ei enää tee karanteeni- tai eristyspäätöstä, joka on edellytys etäopetuksen antamiseen. Viiden päivän eristyksen jälkeen oppilas voi palata kouluun, mikäli oireet helpottuvat. Oireiden jatkuessa pidempään huoltaja ilmoittaa lapsen sairauspoissaolosta Wilmassa.

Mikäli huoltajat haluavat pitää lapsensa pois koulusta ns. omaehtoisessa karanteenissa, haetaan lupa opettajalta tai rehtorilta Wilman loma-anomuksen kautta. Tällöin sovitaan opettajan kanssa oppilaan tehtävien tekemisestä.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen oikeutta etäopetukseen (erityiset opetusjärjestelyt) riskiryhmään kuulumisen vuoksi, huoltaja toimittaa selvityksen etäopetuksen tarpeesta. Mikäli perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, järjestelyt arvioidaan ja sovitaan tapauskohtaisesti rehtorin kanssa. Koska lapsille ei tehdä karanteenimääräyksiä, tartuntatapausten koulukohtaisesta tiedottamisesta luovutaan eikä opetuksen järjestäminen toisin- päätöksiä koronaan sairastumisen takia tehdä. Tämän vuoksi ruokakorvauksia ei makseta.

Altistumisesta huolimatta oireettomat oppilaat voivat jatkaa koulunkäyntiä.

Koronalta suojautuminen - aloita itsestäsi