Koulutiedote 1-6

Lukuvuositiedote, Tampereen yliopiston normaalikoulun perusaste (alakoulu)

Alakoulun koulutiedote on koostettu tietopaketti 1.-6. luokkien asioista. Koteihin elokuussa jaetussa versiossa on lukuvuoden tiedot kirjattuna niin pitkälle kuin ne siinävaihessa ovat mahdollisia. Koulun www-sivuja ylläpidetään koko ajan, joten tuoreimmat ja päivitetyt tiedot löytyvät täältä.


Koulutiedote julkaistaan joka syksy  pdf-tiedostona ja tulostettuna lehtisenä.

Työskentelyaikataulu

Wilma-verkkopalvelu

Wilma on käytössä kaikilla luokilla kodin ja koulun viestinnän, poissaolojen seurannan, arvioinnin yms. hoitoon. Kaikki huoltajat saavat Wilma-tunnukset käyttöönsä. Huoltajien pyydetään ilmoittavan mahdollisista yhteystietojen muutoksista välittömästi omalle opettajalle. Esimerkiksi erilaisissa poikkeustilanteissa ajantasaiset yhteystiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Wilma löytyy verkosta kotisivujen linkeistä sekä osoitteesta https://tyn.inschool.fi/.

Office 365 -ohjelmistot

Normaalikoulu tarjoaa veloituksetta oppilaiden käyttöön Microsoft Office 365 -verkko-ohjelmistot (sähköposti, työkaluohjelmat, pilvipalvelu, ryhmätyökalut jne.). Kullekin oppilaalle luodaan palveluun oma tunnus ja salasana. – Lue lisää

Perustietoja

Wilma-verkkopalvelu

Wilma-palvelua käytetään aktiivisesti kodin ja koulun väliseen viestintään. Wilman kautta tiedotetaan oppilaskohtaiset asiat, kuten lukujärjestykset, tulevat kokeet ja poissaolojen seuranta. Siellä julkaistaan myös koulunkäyntiä koskevat yhteiset tiedotteet. Wilmaan käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset. Uusille oppilaille ja huoltajille luodaan Wilma-tunnukset mahdollisimman pian. Mikäli niiden suhteen on ongelmia, teitä auttavat koulun it-tukihenkilöt Tomi Malmström ja Petri Wilen (sähköpostit: etunimi.sukunimi@staff.uta.fi). -> Wilma-palveluun

Välitunnit

Välitunneista sovittua
– oppilaat ovat välitunnit ulkona
– välitunteja valvovat opettajat ennalta laaditun listan mukaisesti
– esiopettajat vastaavat oman ryhmänsä valvonnasta
– pakkasraja on -20 astetta koulun mittarissa (oppilaat voidaan tällöin päästää sisään)
– päähine päässä, kun on pakkasta

Kirjat ja työvälineet

Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua varten luovutettuja oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta koulun omaisuutta. Osa opiskeluvälineistä on tarkoitettu pitkäkestoiseen käyttöön, osa oppimateriaalista on henkilökohtaista. Huolimattomasti käsittelemänsä opiskeluvälineen rikkoutumisen tai häviämisen oppilas joutuu korvaamaan.

Liikuntavarusteet

Pyydämme vanhempia kiinnittämään huomiota siihen, että lapsella on aina turvalliset ja ulkoliikunnassa säänmukaiset liikuntavarusteet. Sisäliikuntavarusteisiin kuuluu myös pyyhe, sillä tuntien jälkeen peseydytään.

Sisäjalkineet

Yhteisestä sopimuksestamme koulun sisätiloissa liikkuttaessa käytetään sisäjalkineita. Opetustiloissa ollaan sukkasillaan tai sisäjalkineilla.

Poissaolot

Oppilaan jäädessä pois koulusta sairauden tai muun pätevän syyn takia, asiasta tulee ensi tilassa ilmoittaa luokanlehtorille (ohjeiden mukaan sähköposti, Wilma tai tekstiviesti). Suunnitelluista poissaoloista tehdään aina etukäteen kirjallinen anomus. Luokanlehtori myöntää luvat 1 – 3 päivän ja rehtori yli kolmen päivän poissaoloista. Anomus tuodaan aina luokanlehtorille. Poissaoloanomuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä.

– Lataa poissaoloanomus (pdf)

LUKUVUODEN
TAPAHTUMIA


Tulossa…

Viisi alakoulun oppilasta ovat oppitunnilla värittämässä monisteen tehtävää.
Kuvassa on kahdeksan alakoulun musiikkiluokan oppilasta soittamassa eri soittimia, kitaraa, nokkahuolua, ksylofonia ja rumpuja.
Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.
Lähikuvassa kuudesluokkalainen Henri hymyilee iloisena.