Nätyn teatterityön yliopistonlehtorin tehtävään 31 hakijaa

Hakuaika teatterityön yliopistonlehtorin tehtävään päättyi 13.9.2020. Tehtävää haki määräaikaan mennessä 31 henkilöä kotimaasta ja ulkomailta.

Teatterityön yliopistonlehtori (näyttelijäntaide) määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2021-31.12.2025

Tehtävä sijoittuu teatterityön tutkinto-ohjelmaan (Näty), joka on osa informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa sijaitsevaa viestintätieteiden yksikköä. Teatterityön tutkinto-ohjelmassa järjestetään näyttelijäntaiteen monialaista koulutusta kandidaatti- ja maisteritasoilla. Lisäksi tutkinto-ohjelmassa tehdään esiintymiseen ja näyttelijäntaiteeseen liittyvää jatkokoulutusta ja niitä koskevaa tutkimusta.

Hakuaika päättyi 13.9.2020.

Lisätietoja tästä.

Koronavirustilanne Tampereen korkeakouluyhteisössä

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu seuraavat koronavirustilannetta aktiivisesti yhdessä ja tiedottavat tilanteesta säännöllisesti.

Poikkeusoloihin liittyvät toimet ovat edelleen voimassa. Myös koulutuksen rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Ajankohtaiset uutiset koronavirustilanteesta löydät täältä.

Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä Nätyyn joko puhelimitse nroon 040 1901 522 tai sähköpostilla osoitteeseen naty@tuni.fi.

 

HUOM! TAPAHTUMAT OVAT PERUUTETTU. Teatteriopiskelijat päivittävät työväenteatterin 2020-luvulle. Esitys ja juhlapaneeli 16.3.2020

Valitettavasti 16.3. tilaisuudet ja esityskiertue ovat koronaviruksen vuoksi peruutettu.

Millaista voisi olla 2020-luvun työväenteatteri? Mihin asioihin sen olisi tartuttava?

Opiskelijat tietävät mikä heitä odottaa. Pirstaleinen työelämä uudessa luokkayhteiskunnassa, josta tuskin löytyy kovin yhtenäistä työväenluokkaa. Luokkayhteiskunnassa yläluokan työviikko voi lyhentyä neljään tuntiin, siinä missä alaluokka työskentelee yli 12 tuntia päivässä, eikä palkka silti riitä elinkustannusten kattamiseen.

Prekarisaatio ja epätyypilliset työt leviävät, samoin minä työnä, myyvän persoonan esittäminen ja markkinoiminen. Yhdet vaativat kansalaispalkkaa, toiset aktiivimallia, kolmannet ilmastonmuutoksen torjunnan huomioonottamista. Tämä kaikki vaikuttaa siihen millaista työväenteatteria opiskelijat tulevat esittämään. On päätettävä, kenen asia pitäisi nostaa esille ja miten, ketä puhutella, millaista tulevaisuutta työväenteatterilla laajemmin rakennettaisiin, ja mikä on sen suhde työväenteatterin perintöön.

Osana Työväen Näyttämöiden Liiton 100-vuotisjuhlaa järjestetään keväällä 2020 Teatterikorkeakoulun, Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelman ja Helsingin Yliopiston Teatteritieteen laitoksen yhteistyönä opintokokonaisuus, jossa käsitellään työväenteatterin historiaa, työkulttuurin nykyistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Kurssin lopputuloksena syntyy 1–2 tunnin mittainen kiertue-esitys, jossa juuri työelämään astuva sukupolvi vastaa yllä oleviin kysymyksiin ja esittää oman, tuoreen näkemyksensä siitä, mitä on 2020-luvun työväenteatteri!

Kurssin pääopettajina toimivat dosentti Mikko-Olavi Seppälä, ohjaaja Janne Saarakkala ja näyttelijä, näyttelijäntyön yliopistonlehtori Minna Hokkanen.

Esitys saa ensi-iltansa Tampereen Työväen Teatterin Eino Salmelaisen näyttämöllä maanantaina 16.3.2020 klo 19. Tämän jälkeen se lähtee esityskiertueelle Jyväskylän Aalto-saliin (19.3.), Salon työväentaloon (20.3.) ja Tarmon taloon Turkuun (21.3.).

Ensi-iltaesitystä 16.3. edeltää Työväen Näyttämöiden liiton 100-vuotisjuhlapaneeli otsikolla Missä on sivistyksen paikka? Aiheesta keskustelemassa Teatterinjohtaja Otso Kautto, näyttelijä, ohjaaja Tiina Lymi, työelämäprofessori Matti Apunen ja lehtori Marietta Kunnas. Puhetta johtaa toimittaja Suna Vuori. Tilaisuus alkaa klo 17 Eino Salmelaisen näyttämöllä.

Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

KANSIKUVA:
Enson Sosialidemokraattisen Työläisnuoriso-osaston lausuntakuoro ”Kevätmyrskyä”.
Kuvalähde: Kansan Arkisto
Kuvausaika: 24.2.1935
Paikkakunta: Enso (Svetogorsk)

Tehdään se yhdessä kolme esitystä 19.2. ja 20.2.2020

Teatterityön tutkinto-ohjelma Nätyn Tehdään se yhdessä -opintojakson esitykset Teatterimontussa keskiviikkona 19.2. klo 19 ja torstaina 20.2. klo 15 ja 19. Jokaisen esityksen aikana nähdään tuotannot Tää ois ny, Unhola ja Vastha mää tän tuli. Esiintyjinä Nätyn ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat.

 

TÄÄ OIS NY

“Määritelmällisesti leikki on toimintaa – –, joka suoritetaan määrätyissä ajan ja paikan rajoissa vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, mutta ehdottomasti sitovien sääntöjen mukaan; se on oma tarkoitusperänsä, ja sitä seuraa jännityksen ja ilon tunne sekä tietoisuus jostakin mikä on toista kuin tavallinen elämä. Sukukypsyyttä kohti siirryttäessä leikkikäyttäytymisestä saatava hyöty alenee ja leikkiminen vähenee. – – leikki ei kuitenkaan häviä, vaan jatkuu aikuisiälle asti.”
-Hänninen, Leikki – ilmiö ja käsite, 2003

Esiintyjät: Henriikka Heiskanen, Kasperi Kola, Vilma Sippola ja Senna Vodzogbe

 

UNHOLA

”Olen K.O.T.I. Tarjoan sinulle tarvitsemasi ilman, että Sinun tarvitsee itse pyytää.”
Ku ei se tunne häntä. Ei tunne enää.

Esiintyjät: Kristiina Karhu, Eero-Heikki Puustinen, Emmi Ranta-Ojala ja Lasse Viitamäki

 

VASTHA MÄÄ TÄN TULI

“Kun rationalisoimisen hyve siirretään kaupunkikontekstin loputtomaan aistidatasfääriin, jonka alkuperäinen muoto on syntynyt juuri järjestäytymisen tarpeesta, tuijotamme suoraan siihen perustavaan pohjattomuuteen, josta Martin Heideggerkin puhuu: ihmisyyden mahdottomuuden kuiluun.”
-Taina Rajanti, kaupunkitutkija

Esiintyjät: Esme Kaislakari, Aino Karlstedt, Katriina Lilienkampf ja Miika Suonperä

 

Paikka: Tampereen yliopiston Teatterimonttu, Päätalo, D-osa

Aika: Keskiviikko 19.2. klo 19 ja torstai 20.2. klo 15 ja 19

Tervetuloa, vapaa pääsy!

***
Tehdään se yhdessä on opintojakso, jolla opiskellaan näyttelijän itsenäistä taiteellista ajattelua ja esityksen tekemisessä tarvittavia taitoja.

Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee esityksen tekemisen perusteita ja kehittää omaa taiteellista ajatteluaan näyttelijäntaiteen eri alueiden kautta. Opiskelija työstää muun muassa omaelämäkerrallista ja dokumentaarista materiaalia sekä opiskelee musiikillista yhtyetyöskentelyä kirjoitetun ja improvisoidun materiaalin kautta. Näyttelijäopiskelijat tekevät esitykset työryhmissä.

Opintojakso koostuu osasuorituksista, joiden sisällöt, painopisteet ja järjestys voivat vaihdella suhteessa valittuun ilmiöön. Opintojaksoon sisältyy teoriaopetusta. Siihen niveltyy myös taiteen historian, filosofian ja kulttuurien opintoja.

TEHDÄÄN POLITIIKKAA! Yhteiskunnallisia esitysalustoja etsimässä 5.-7.2.2020

TEHDÄÄN POLITIIKKAA! Yhteiskunnallisia esitysalustoja etsimässä -tapahtumat

Miten oppia tunnistamaan omat etuoikeudet ja olla parempi liittolainen?

Miten haastaa Suomen valtionyhtiö Fortum osuudestaan uuden Datteln 4 -hiilivoimalan avaamiseen Saksassa?

Missä Avohakkuut historiaan -lakialoite menee nyt? Voidaanko jo pitää hautajaiset avohakkuille?

TEHDÄÄN POLITIIKKAA! Yhteiskunnallisia esitysalustoja etsimässä on opintojakso, jonka tarkoituksena on synnyttää ymmärrystä teatterin, esityksen ja poliittisen vaikuttamisen kohtaamispisteistä sekä tutkia käytännössä, millaisen vuorovaikutteisen esitystapahtuman niiden välille voisi rakentaa. Opintojaksossa yhteistyössä on toiminut Politiikasta -lehti, jonka sisältöä opiskelijat ovat hyödyntäneet pohtiessaan esityksen sisältöä ja erilaisia esitysalustoja.

TEHDÄÄN POLITIIKKAA! Yhteiskunnallisia esitysalustoja etsimässä -opintojaksolla työryhmät ovat luoneet kolme yhteiskunnallista esitysalustaa, joita tarkastellaan yleisölle avoimissa tapahtumissa:

1. Uuden vuosikymmenen teekutsut, keskiviikkona 5.2. klo 18–21, Teatterimonttu

2. Paneelikeskustelu metsäpolitiikasta, torstaina 6.2. klo 18-19, Tampereen yliopiston Café & Aula Toivo.

3. Tiedotustilaisuus: FORTUM JA UNIPER -esitysprosessi, perjantaina 7.2. (paikka & aika TBA)

Tapahtumakuvaukset:

1. UUDEN VUOSIKYMMENEN TEEKUTSUT

Keskiviikkona 5.2. klo 18–21 Teatterimontussa (Tampereen yliopisto, Päätalo, Kalevantie 4)

Teekutsut ovat perinteisesti olleet loistava kehys kohtaamiselle. Kohtaaminen on hiipuva, mutta sitäkin tärkeämpi elementti yhteiskunnassamme ja ajassamme, joka pyrkii jakamaan ihmisiä ryhmiin ja erottamaan nämä ryhmät toisistaan.

Me kuitenkin uskomme, että vain kohtaamalla voimme tavoittaa toisen ihmisen ja ymmärtää ytimen siitä, mikä tekee meistä ihmisiä: empatia, yhteisöllisyys ja kyky ottaa muut huomioon.

Kutsummekin sinut uuden vuosikymmenen teekutsuille! Tule paikalle ja tavoita se, mikä tekee juuri sinusta tärkeän tyypin taistelussa eriarvoisuutta vastaan. Jokaisella meistä on kyky olla niiden puolella, joiden on vaikea saada äänensä kuuluviin – jokaisella meistä on kyky kuunnella. Ja juuri keskustelu ja kuuntelu ovat teekutsujen ydin.

Työryhmä: Miko Petteri Jaakkola, Tommi Kokkonen, Anna-Maija Oka, Ella Rantanen ja Arttu Soilumo.

2. HAUTAJAISET AVOHAKKUILLE

Paneelikeskustelu metsäpolitiikasta
Torstaina 6.2.2020 klo 18-19 Café & Aula Toivo (Tampereen yliopisto, Päätalo, Kalevantie 4)

Kutsumme teidät keskustelemaan metsäpolitiikan asiantuntijoiden kanssa Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteesta sekä metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Illan aikana nähdään myös työryhmän Eduskuntatalon portaille tekemästä Hautajaiset avohakkuille – performanssista koostama videoteos ja kuullaan, miten he ovat pyrkineet tekemään näkyväksi maa- ja metsätalousvaliokunnassa käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen. Kyseessä on itsenäisen taideryhmän tekemä performanssi, joka tukee lakialoitetta, mutta ei ole osa virallista Avohakkuut historiaan -kampanjaa.

Työryhmä: Anna Böhm, Talvikki Eerola, Nelia Naumanen, Santeri Niskanen ja Inkeri Raittila

Lisää kansanlaisaloitteesta: http://avohakkuuthistoriaan.fi

3. Tiedotustilaisuus: FORTUM JA UNIPER -esitysprosessi

Tervetuloa What the F*rtum? -esittelytilaisuuteen perjantaina 7.2.2020 klo 11
Kansallisteatterin pieni näyttämö Willensauna, 2. kerroksen lämpiö (Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki. Sisäänkäynti Kaisaniemenpuiston puolelta)

What the F*rtum? Kyseessä on What the F*rtum? -produktion avoimet harjoitukset, joihin osallistumalla saat jo etukäteen maistiaisen viestistä, jonka viemme yhtiökokoukseen.

Opiskelijat ovat huolissaan valtionyhtiö Fortumin kasvaneesta hiilivoimaomistuksesta. Fortum on ostanut enemmistöosuuden energiayhtiö Uniperista, jonka kasvihuonepäästöt ovat suuremmat kuin koko Suomella yhteensä.

Opiskelijat ryhtyvät osakkeenomistajiksi ja vaativat suoraan yhtiöltä vastausta siihen, onko Fortum sitoutunut hiilivoiman alasajossa Pariisin ilmastosopimuksessa määritettyyn aikatauluun. Fortum ei ole antanut tyydyttävää vastausta, joten perjantaina 7.2. opiskelijat ilmoittavat jatkotoimenpiteistään.

Työryhmä: Heli Hyttinen, Inke Koskinen, Samuel Kujala, Sofia Smeds ja Hilma Toivonen.

Opintojakson opettaja: Esitystaiteilija, näyttelijä Laura Marleena Halonen.

MONTTU AUKI: Koreografiset metodit 30.1.2020 klo 18

23Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Nätyn opiskelijat esittävät 2020-luvun alun ensimmäisen opintojakson tutkimusten tuloksia tanssiteosten muodossa torstaina 30.1.2020. klo 18-20.

”Liikkeestä merkitykseen tai kokemukseen, maisteriopiskelijat ja vierailijat asettavat esiintyvät ruumiinsa koreografiaan. Olemme tutkineet koreografista muotoa ja metodeja, sekä esiintyjän suhdetta musiikkiin.”

Tervetuloa ilmaiseen monttu auki iltaan. Paikkoja rajoitetusti, tule ajoissa paikalle!

Tampereen yliopiston Teatterimonttu, Kalevantie 4, D-osa.

Kun hetki on vahva -Nätyn jouluinen konsertti 12.12. klo 19

Kun hetki on vahva…

… muistuvat menneet sukupolvet mieleen.
… hämmennyn ja vahingossa rikon sen.
…. pilkon polttopuut koko talveksi.

Näty-ykkösten ensimmäinen lukukausi saa päätöksensä joulukuisessa konsertissa Kulttuuriravintola Kivessä, osoite Keskustori 2, Tampere. Konsertissa kuullaan tuoretta jouluista ja talvista musiikkia ”kun hetki on vahva” -teeman ympäriltä.

Konserttiin on vapaa pääsy.

LAVALLA:

Näty-ykköset:
Henriikka Heiskanen, Esme Kaislakari, Kristiina Karhu, Aino Karlstedt, Kasperi Kola, Katriina Lilienkampf, Eero-Heikki Puustinen, Emmi Ranta-Ojala, Vilma Sippola, Miika Suonperä, Lasse Viitamäki ja Senna Vodzogbe

säestys:
Kalle Ruusukallio

opetus ja kuoronjohto:
Niina Alitalo

Kesto n. 2 tuntia

aika: Torstai 12.12.2019 klo 19
paikka: Kulttuuriravintola Kivi, Keskustori 2, 33100 Tampere

MONTTU AUKI 28.11.2019: Vieraana ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä Anna Paavilainen

Anna Paavilainen on suomalainen ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä. Hän valmistui 2006 Teatterikorkeakoulusta ja näytteli Suomen Kansallisteatterissa 2004-2012. Lisäksi hän on näytellyt suomalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Paavilainen opiskeli Stockholms Filmskolassa ohjaamista ja käsikirjoittamista 2014-16, missä hän ohjasi lyhytelokuvan Koka över (2014) ja käsikirjoitti lyhytelokuvan Ta mig! (2015). Opiskeluaikana Tukholmassa hän kirjoitti monologinäytelmän PLAY RAPE näyttämön representaatiosta ja raiskauskohtauksien normalisoitumisesta. Se kantaesitettiin Pop Up Art Housessa 2014 ja se sai uusintaensi-iltansa Baltic Circle Festivaalilla 2015 ja Suomen Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 2016. Paavilainen on esittänyt monologia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, minkä lisäksi se on käännetty saksaksi, unkariksi ja katalaaniksi.

Vuonna 2016 Paavilainen ohjasi yhdessä Marja Salon kanssa Kansallisteatteriin esityksen Sinuus, joka käsitteli ulkonäköpaineita ja armollista katsetta. 2017 Paavilainen käsikirjoitti ja ohjasi tv-ohjelmaa Mitä mietit, Ronja Salmi? (3 ensimmäistä jaksoa). Paavilaisen ohjaama lyhytelokuva Kaksi ruumista rannalla (käsikirjoitus yhdessä Laura Birnin kanssa), komedia toisintekemisen vaikeudesta, käsittelee kollektiivisia tarinoita ja rooleja genre-elokuvissa.

Syksyllä 2019 ensi-iltaan tuleva Paavilaisen ohjaama ja käsikirjoittama lyhytelokuva Play rape tutkii miksi on niin vaikea sanoa ei ja se on osa Tuffi Filmsin Yksittäistapaus -lyhytelokuvahanketta ja yksi juonikokonaisuus fiktioelokuvassa Tottumiskysymys.

Kesto n. 2 tuntia.

Aika: Torstai 28.11.2019 klo 19

Paikka: Tampereen yliopiston Teatterimonttu, Kalevantie 4, D-osa

Tervetuloa, vapaa pääsy!

 

Lukudraamaa Montussa

Nätyn kaikkien aikojen ensimmäinen lukudraamatapahtuma järjestetään torstaina 21.11.2019 Teatterimontussa!

Lukudraama tarkoittaa sitä, että näyttelijät esittävät näytelmän joko kokonaan tai osia siitä lukien tekstiä paperista. Lukudraama toimiikin paitsi näytelmätekstin kehittelyn ja ilmaisun välineenä myös esitysmuotona, jolle on aikojen saatossa kehittynyt oma estetiikkansa. Lisäksi siinä avautuu näkymä tapoihin, joilla nykydraamaa voi lähestyä ohjaajan ja näyttelijän näkökulmista. Myös Montun lukudraamatapahtuma pyrkii palvelemaan näitä tavoitteita. Tapahtuma esittelee kantaesittämättömiä nykynäytelmiä ja niiden kirjoittajia.

Illan aikana Teatterimontussa kuullaan ja nähdään kaksi lukudraamaa. Niistä ensimmäinen perustuu Marjo Airisniemen kirjoittamaan näytelmään Varjola ja toinen Salla Viikan näytelmään Uhanalaiset. Esiintyjinä toimivat Nätyn maisteriopiskelijat Talvikki Eerola, Inke Koskinen, Linnea Leino, Minea Lång, Anna-Maija Oka ja Inkeri Raittila sekä näyttelijä Tommi Raitolehto Tampereen Työväen Teatterista. Ohjauksesta vastaavat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjaajaopiskelijat Mikko Korsulainen ja Laura Mattila.

Kesto n. 2 tuntia.

Tervetuloa, vapaa pääsy.

Tampereen yliopisto, Teatterimonttu, Kalevantie 4, D-osa.