Lasten Peer Gynt

ESITYKSET marras-joulukuussa 2017:
torstai 23.11. klo 18
sunnuntai 26.11. klo 13
tiistai 28.11. klo 10
keskiviikko 29.11. klo 10 ja klo 18
torstai 30.11. klo 10
perjantai 1.12. klo 10 ja 18
maanantai 4.12. klo 18
tiistai 5.12. klo 10 ja 18
torstai 7.12. klo 10 (esitystä ei ole klo 19)

Esityspaikka: Nätyn Teatterimonttu, Tampereen yliopiston päärakennus, D-osa, Kalevantie 4.

Vapaa pääsy.

Esityksen kesto on 1 tunti 30 minuuttia.

Paikkavaraukset arkisin klo 10-15 puh. 050 395 1197 tai teatteri@uta.fi

Kuningas Ubu

ESITYKSET:
lauantai 25.11. klo 18
tiistai 28.11. klo 13 ja 18
keskiviikko 29.11. klo 13
torstai 30.11. klo 13
perjantai 1.12. klo 13
sunnuntai 3.12. klo 13 ja 18
maanantai 4.12. klo 14.15 ja 18
tiistai 5.12. klo 13
torstai 7.12. klo 13

Esityspaikka: Demoteatteri, Hämeenpuisto 28 D, 4. kerros.

Vapaa pääsy.

Paikkavaraukset arkisin klo 10-15 puh. 050 395 1197 tai teatteri@uta.fi

50-vuotias Näty silloin ja nyt

Vuonna 2017 Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Näty täyttää 50 vuotta. Näty on rohkea, vahva ja ennakkoluuloton viisikymppinen, joka syntyi suurten muutosten pyörteissä. Tuolloin 35-vuotias Yhteiskunnallinen Korkeakoulu siirtyi Helsingistä Tampereelle vuonna 1960, ja samana vuonna valmistui uusi päärakennus. 1966 korkeakoulun nimi muutettiin Tampereen yliopistoksi. Oli aika näyttelijäkoulutuksen syntyä.

Nätyn toiminta käynnistyi tammikuussa 1967, jolloin taiteilijapolkunsa aloitti ensimmäinen ammattinäyttelijäkurssi. Koulutuksella oli selkeä tavoite: suomalaiset teatterit tarvitsevat ammattitaitoisia näyttelijöitä, kouluttakaamme heidät siis itse! Sama pätee edelleen: Nätyltä valmistuu taiteellisesti ja ammatillisesti osaavia, monipuolisia, omaa työtään arvostavia ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykeneviä taiteilijoita. Lisäksi nykypäivän näyttelijältä vaaditaan laajaa yleissivistystä ja sellaista asiantuntijuutta, johon nimenomaan yliopisto-opinnot valmistavat. Syksyllä 2016 aloittanut Nätyn kaikkien aikojen 20. vuosikurssi suorittaakin ensin kolmivuotiset, ilmiöpohjaiset kandidaatin opinnot, minkä jälkeen se siirtyy kaksivuotisiin tutkimuksellisiin maisterin opintoihin.

Korkeakoulutasoinen ja -muotoinen taiteilijakoulutus Tampereella on suomalaisen taiteen ja kulttuurin voimavara, jonka saavuttaminen on vaatinut paitsi intoa ja lahjakkuutta myös paljon työtä. Historia todistaa, ettei sitä voi pitää itsestäänselvyytenä. Suomessa yliopisto-opetus ja -tutkimus tuntuvat yhä enenevässä määrin olevan riippuvaisia nopeasti muuttuvista poliittisista ja taloudellisista suhdanteista. Pitkäjänteisen, taiteellisesti, taidollisesti ja tiedollisesti korkeatasoisen taiteilijakoulutuksen säilyminen Tampereen yliopistossa edellyttääkin yliopistoyhteisön yhteistä näkemystä ja tahtoa, periksiantamattomuutta.

Teatteri on työtä mielekkään ihmiselämän, moniäänisen yhdessäolon ja kestävän maapallon puolesta. Tätä työtä Näty haluaa olla tekemässä myös tulevaisuudessa. Sillä: onko ihmiskunta koskaan saanut aikaan mitään merkittävämpää ja kestävämpää kuin taide?

Pauliina Hulkko

Teatterityön tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma 2015-18

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista, jonka päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijäntaidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa.

Opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta; kaikki mitä näyttelijä tekee, kohtaa ja todentuu hänen ruumiillisessa toiminnassaan ja ajattelussaan. Lisäksi opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide tapahtuu esityksinä eri ympäristöissä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa.

Opiskelu teatterityön tutkinto-ohjelmassa muodostaa pedagogisesti ja taiteellisesti kokonaisvaltaisen opintopolun, jossa taiteilijaksi kasvu alkaa jo valintakokeista, vahvistuu opiskelun edetessä ja muuttuu vähitellen opiskelijan omaksi, läpi elämän kulkevaksi tehtäväksi. Näyttelijän opintopolkua kannattelee esiintyvän ruumiin jatkuva harjoittaminen. Ruumiin tietoisuutta, tuntoisuutta, kuntoa ja taitoja harjoittamalla opiskelija oppii tunnistamaan sen mahdollisuudet ja haasteet. Tämä luo kestävän perustan näyttelijän ammatilliselle hyvinvoinnille ja elinikäiselle oppimiselle. Pitkäjänteinen harjoittaminen tuo lisäksi esiin opiskelijan erityistarpeet ja mahdollistaa niiden huomioimisen opetuksessa.

Oppimista tukee reflektio, joka on opintojaksoihin sisään rakennettu työskentelytapa. Vuorovaikutteisen keskustelun avulla sekä opintopäiväkirjaa ja esseitä kirjoittamalla opiskelija oppii havainnoimaan ja sanallistamaan omaa ja muiden osaamista suhteessa aiempaan. Opintojen kuluessa opiskelija saa palautetta niin kanssaoppijoilta, opettajilta kuin muiltakin opetukseen kytkeytyviltä ammattilaisilta. Lisäksi opintojaksoihin olennaisesti kuuluvat esitykset ja muut yleisölle avoimet tapahtumat liittävät opiskelijan laajempaan yhteisöön, jolta saatu palaute on osa oppimista. Opintojaksot arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Tätä perustelee opiskelun kokonaisvaltaisuus sekä se, että näyttelijäksi kasvaminen ja kehittyminen on prosessi, joka kullakin opiskelijalla tapahtuu omassa tahdissaan ja jota monimuotoinen palaute ja arviointi tukevat.

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimimaan kykenevä maailman kansalainen, minkä vuoksi teatterityön tutkinto-ohjelma järjestää molemmilla tutkintotasoilla kansainvälistymisopintoja, kansainvälistä opetusta ja yhteistyötä.

Teatterityön tutkinto-ohjelmassa näyttelijäntaidetta ja taiteilija-ammattia tarkastellaan neljän näkökulman kautta:

Näyttelijä tarinankertojana
Näyttelijä on pitkän tradition jatkaja, jonka tehtävä on kertoa ja ruumiillistaa yksityisiä ja yhteisiä tarinoita. Niiden avulla hän välittää erilaisia ilmiöitä, uusintaa traditiota ja tekee siitä yhdessä jaettavaa.

Näyttelijä runoilijana
Näyttelijä on uutta luova taiteilija, jonka tehtävä on synnyttää erilaisia taiteellisia kokonaisuuksia ja yhdistää materiaaleja odottamattomilla tavoilla. Hän kyseenalaistaa ilmiöiden totunnaisia merkityksiä, järjestystä ja suhteita tehden näin muutoksen mahdolliseksi.

Näyttelijä insinöörinä
Näyttelijä on käynnistäjä, jonka tehtävä on toimia suhteessa erilaisiin fyysisiin ja teknologisiin toimijoihin ja ympäristöihin. Hän käyttää oman taiteenalansa ja sen ulkopuolelta omaksumiaan tekniikoita rakentaen niiden avulla uudenlaisia kohtaamisia erilaisten teknologioiden, kuten sähköisten medioiden ja digitaalisten ympäristöjen kanssa.

Näyttelijä yhteiskunnallisena osallistujana
Näyttelijä on yhteiskunnallinen toimija, jonka tehtävä on työskennellä, neuvotella ja vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla. Hän tekee työtään suhteessa erilaisiin ihmisiin, sosiaalisiin ryhmiin ja luonnonympäristöihin niistä vaikuttuen, niihin vaikuttaen ja niiden kanssa yhdessä toimien.