Tampereen yliopisto etsii teatteritaiteen tenure track -tutkijaa (Assistant Professor), tenure track -professoria (Associate Professor) tai professoria (Professor)

27.1.2023

Kuva: Anni Ågren

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Etsimme teatteritaiteen tenure track -tutkijaa (Assistant Professor), tenure track -professoria (Associate Professor) tai professoria (Professor), painopistealueena monialainen taiteellinen tutkimus. Tehtävä sijoittuu teatterityön tutkinto-ohjelmaan (Näty), joka on osa Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa sijaitsevaa viestintätieteiden yksikköä, missä se tekee läheistä yhteistyötä eri alojen tutkijoiden, jatko-opiskelijoiden sekä Tutkivan teatterityön keskuksen T7 kanssa.

Teatterityön tutkinto-ohjelmajärjestää näyttelijänkoulutusta kandidaatti- ja maisteritasoilla. Taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma yhdistyvät opetuksessa, joka perustuu taiteelliseen tutkimukseen. Opetuksessa huomioidaan taiteilijalle tulevaisuudessa asettuvat vaatimukset ja rakennetaan opiskelijalle perustaa jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Esitysten tekeminen on osa opetusta.

Tutkinto-ohjelmassa tehdään taiteellista tutkimusta, joka keskittyy näyttelemiseen ja esitykseen sekä niiden jatkuvasti muuttuviin toimintaympäristöihin. Olemassa olevia tutkimuskohteita ovat muun muassa digitaalinen näytteleminen ja etäläsnäolo, näyttelijändramaturgia, näyttelijän ääni, vieraalla kielellä näytteleminen, ryhmädynamiikat ja taiteelliset prosessit sekä ruumiillisuuteen ja eri tavoin kykeneviin ruumiillisuuksiin liittyvät ilmiöt.

Lisätietoja:
https://tuni.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=1771&key=&o=A_RJ&rspvt=f8zqq9d68w00wg40c0gsoooowgc080s&fbclid=IwAR2mECYF56K30Gyr0G6mjVDu4AsenFI7j2tk1vJYO_Hm_XXKOLGk6CwcQZY