MONTTU AUKI: Johdatus näyttelijäntaiteeseen 14.10.2021

28.9.2021

Kuva: Samuli Nordberg

MONTTU AUKI: Johdatus näyttelijäntaiteeseen torstaina 14.10.2021 klo 19

tässä ja nyt…
…rakentuva esitystapahtuma
…muodostuva näkökulma näyttelijään
…tehty valinta näyttämöstä
…tapahtuva harjoittelu yleisön edessä

Nätyn ensimmäinen vuosikurssi, ensimmäiset kuusi viikkoa näyttelijäopiskelijana.

Takana on Johdatus näyttelijäntaiteeseen -opintojakso, jonka johtavina teemoina ovat olleet:

Oman äänen ja kehon kokemuksellinen havainnointi, oman kehokokemuksen tiedostaminen, eri aistien kautta tulevan informaation vaikutus omaan ruumiiseen. Havainto itsestä ja toisesta, havainnon tiedostaminen ja sen näyttämöllä eteenpäin vieminen, tehtyjen havaintojen siirtäminen kehollisiksi ja äänellisiksi toiminnoiksi. Kuoro-, soolo- ja parityö, toisen ihmisen ääni ja liike tilassa/minun kehossani. Painovoima, tila/tilatietoisuus ja tilassa toimiminen, näyttämöllisen ajan jäsennys ja dramaturgia, näyttämöllä kuvittelu ja sen ruumiillistaminen minussa ja muissa. Esineet/oliot ja ilmiöt kehollisina tarinoina, vapaa toiminta vs. tarkka näyttämöllinen koreografia, ohjeiden antaminen ja esityksen suunnittelu vs. ohjeiden vastaanottaminen ja toteuttaminen.

Näyttämölle astelevat Nätyn ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Vilma Hartikainen, Peppi Hokynar, Leo Ikhilor, Ilona Karppelin, Vincent Kinnunen, Jussi Korhonen, Kasper Korpela, Saara Mänttäri, Jalmari Pajunen, Sulo Rahman, Vili Saarela ja Elsi Sloan.

Opintojakson opettajina ovat olleet Samuli Nordberg, Niina Alitalo, Tiina Syrjä, Davide Giovanzana ja Minna Hokkanen, sekä Soile Lahdenperä ja Sara-Maria Heinonen.
Kesto n. 1 tunti.

Paikka: Teatterimonttu, Tampereen yliopiston päärakennus, D-osa, Kalevantie 4.

Tervetuloa, vapaa pääsy!

Teatterimontun ulko-ovet aukeavat tunti ennen esityksen alkua. Tulethan esitykseen vain terveenä. Huomio myös turvavälit ja kasvomaskisuositus. Käsidesiä on saatavilla kaikissa Teatterimontun tiloissa.

Seuraathan tapahtuman tiedotteita, joissa päivitämme kokoontumisrajoituksia ja yleisöturvallisuusohjeistuksia.

Lisätietoja ma-pe klo 10-15 numerosta 040 1901 522.

**

MONTTU AUKI: Introduction to Acting on Thursday, October 14, 2021 at 7 p.m.
… emerging performance
… perspective on the actor
… selections made on stage
… training in front of an audience
Näty’s first six weeks as an acting student.
The leading themes of Introduction to Actor’s Art course have been:
Experiential perception of voice and body, sensory awareness of bodily experience. Actor’s perception of the world, translating the observations into bodily actions and bringing them to the stage. Choir, solo and pair work. Voice and movement in space / body. Gravity, space consciousness and functioning in space. Actors dramaturgy. Imagining on stage and its embodiment in me and others. Objects and phenomena as bodily stories, free action vs. theatrical choreography. Giving instructions and planning a performance vs. receiving and implementing instructions.
On stage: Vilma Hartikainen, Peppi Hokynar, Leo Ikhilor, Ilona Karppel, Vincent Kinnunen, Jussi Korhonen, Kasper Korpela, Saara Mänttäri, Jalmari Pajunen, Sulo Rahman, Vili Saarela and Elsi Sloan.
The teachers of the course: Samuli Nordberg, Niina Alitalo, Tiina Syrjä, Davide Giovanzana and Minna Hokkanen, as well as Soile Lahdenperä and Sara-Maria Heinonen.
Duration about 1 hour.
Venue: Teatterimonttu, University of Tampere main building, Part D, Kalevantie 4.
Welcome, free admission!
The exterior doors of the theater open 1 hour before the start of the performance. Please come to the show only in good health. Also pay attention to safety intervals and face mask recommendation. Desinfectant is available in all areas of Teatterimontu.
Please follow the event bulletins, where we will update gathering restrictions and public safety guidelines.
More information Mon-Fri from 10 am to 3 pm from 040 1901 522.
Photo: Samuli Nordberg