Nätyn teatterityön yliopistonlehtorin tehtävään 31 hakijaa

25.8.2020

Hakuaika teatterityön yliopistonlehtorin tehtävään päättyi 13.9.2020. Tehtävää haki määräaikaan mennessä 31 henkilöä kotimaasta ja ulkomailta.

Teatterityön yliopistonlehtori (näyttelijäntaide) määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2021-31.12.2025

Tehtävä sijoittuu teatterityön tutkinto-ohjelmaan (Näty), joka on osa informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa sijaitsevaa viestintätieteiden yksikköä. Teatterityön tutkinto-ohjelmassa järjestetään näyttelijäntaiteen monialaista koulutusta kandidaatti- ja maisteritasoilla. Lisäksi tutkinto-ohjelmassa tehdään esiintymiseen ja näyttelijäntaiteeseen liittyvää jatkokoulutusta ja niitä koskevaa tutkimusta.

Hakuaika päättyi 13.9.2020.

Lisätietoja tästä.