MONTTU AUKI: Johdatus näyttelijäntaiteeseen 10.10.2019 klo 19

30.9.2019

MONTTU AUKI: Johdatus näyttelijäntaiteeseen

Torstai 10.10.2019 klo 19

tässä ja nyt…
…rakentuva esitystapahtuma
…muodostuva näkökulma näyttelijään
…tehty valinta näyttämöstä
…tapahtuva harjoittelu yleisön edessä

Nätyn ensimmäinen vuosikurssi, ensimmäiset kuusi viikkoa näyttelijäopiskelijana.
Takana on Johdatus näyttelijäntaiteeseen -opintojakso, jonka johtavina teemoina ovat olleet:

Oman äänen ja kehon kokemuksellinen havainnointi, oman kehokokemuksen tiedostaminen, eri aistien kautta tulevan informaation vaikutus omaan ääneen, kehoon ja kokemukseen. Havainto itsestä ja toisesta, havainnon tiedostaminen ja sen muokkaaminen näyttämöllä: tehtyjen havaintojen siirtäminen kehollisiksi ja äänellisiksi toiminnoiksi. Kuoro-, soolo- ja parityö. Toisen ihmisen ääni ja liike tilassa/minun kehossani, painovoima, tilatietoisuus ja tilassa toimiminen. Näyttämöllisen ajan jäsennys ja dramaturgia. Näyttämöllä kuvittelu ja sen ruumiillistaminen minussa ja muissa; esineet, oliot ja ilmiöt kehollisina tarinoina. Vapaa toiminta vs. tarkka näyttämöllinen koreografia, ohjeiden antaminen ja esityksen suunnittelu vs. ohjeiden vastaanottaminen ja toteuttaminen.

Näyttämölle ja ruudulle astelevat Nätyn ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Miika Suonperä, Eero-Heikki Puustinen, Esme Kaislakari, Kasperi Kola, Lasse Viitamäki, Katriina Lilienkampf, Emmi Ranta-Ojala, Senna Vodgozbe, Vilma Sippola, Kristiina Karhu, Aino Karlstedt ja Henriikka Heiskanen.

Opintojakson opettajina ovat olleet Samuli Nordberg, Niina Alitalo, Tiina Syrjä, Mikko Kanninen ja Minna Hokkanen.

Kesto n. 1 tunti.

Teatterimonttu, Tampereen yliopiston päärakennus, D-osa, Kalevantie 4.

Tervetuloa, vapaa pääsy.

 

MONTTU OPEN, Thursday 10.10.2019 19:00

INTRODUCTION TO ACTOR´S ART

here and now…
… a performance
… forming the perspective of an actor
… the choice for the stage
… training in front of an audience

The first year students of Näty, first six weeks as an actor student.
Now it is time to meet the audience with themes of Introduction to Actor’s Art:
Experiential observation and consciousness of one’s own voice and body, awareness of the influence of information coming from the different senses on voice, body and experience. Observation of oneself and others, taking the observations to the stage: transforming perceptions into bodily and vocal functions. Choral, solo and pair work. Sensing and modifying the other person’s voice and movement in my body. Sensing gravity and the space. On-stage articulation and dramaturgy, on-stage imagination and its incarnation; objects and phenomena as bodily stories. Free action vs. accurate stage choreography, giving instructions and planning a performance vs. receiving and executing instructions.

On stage and screen: Miika Suonperä, Eero-Heikki Puustinen, Esme Kaislakari, Kasperi Kola, Lasse Viitamäki, Katriina Lilienkampf, Emmi Ranta-Ojala, Senna Vodgozbe, Vilma Sippola, Kristiina Karhu and Aino Karlstedt ja Henriikka Heikkinen.

The teachers: Samuli Nordberg, Niina Alitalo, Tiina Syrjä, Mikko Kanninen and Minna Hokkanen.

Duration approx. 1 hour.

Teatterimonttu, Tampere University, Main Building, Part D, Kalevantie 4.

Welcome, free access.

Kulttuuritoimitus: https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit/artikkelit-teatteri/monttu-aukesi-natyn-ensimmaisen-vuosikurssin-opiskelijoilta-nahtiin-palavaa-intoa-ja-heittaytymista/?fbclid=IwAR3RB61xKidFBn5szxs8vbG5tkBGOUfsrwq-y1IGdIBOvmd-tfw4-y8_idE