Teatterityön tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma 2015-18

26.10.2016

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista, jonka päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijäntaidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa.

Opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta; kaikki mitä näyttelijä tekee, kohtaa ja todentuu hänen ruumiillisessa toiminnassaan ja ajattelussaan. Lisäksi opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide tapahtuu esityksinä eri ympäristöissä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa.

Opiskelu teatterityön tutkinto-ohjelmassa muodostaa pedagogisesti ja taiteellisesti kokonaisvaltaisen opintopolun, jossa taiteilijaksi kasvu alkaa jo valintakokeista, vahvistuu opiskelun edetessä ja muuttuu vähitellen opiskelijan omaksi, läpi elämän kulkevaksi tehtäväksi. Näyttelijän opintopolkua kannattelee esiintyvän ruumiin jatkuva harjoittaminen. Ruumiin tietoisuutta, tuntoisuutta, kuntoa ja taitoja harjoittamalla opiskelija oppii tunnistamaan sen mahdollisuudet ja haasteet. Tämä luo kestävän perustan näyttelijän ammatilliselle hyvinvoinnille ja elinikäiselle oppimiselle. Pitkäjänteinen harjoittaminen tuo lisäksi esiin opiskelijan erityistarpeet ja mahdollistaa niiden huomioimisen opetuksessa.

Oppimista tukee reflektio, joka on opintojaksoihin sisään rakennettu työskentelytapa. Vuorovaikutteisen keskustelun avulla sekä opintopäiväkirjaa ja esseitä kirjoittamalla opiskelija oppii havainnoimaan ja sanallistamaan omaa ja muiden osaamista suhteessa aiempaan. Opintojen kuluessa opiskelija saa palautetta niin kanssaoppijoilta, opettajilta kuin muiltakin opetukseen kytkeytyviltä ammattilaisilta. Lisäksi opintojaksoihin olennaisesti kuuluvat esitykset ja muut yleisölle avoimet tapahtumat liittävät opiskelijan laajempaan yhteisöön, jolta saatu palaute on osa oppimista. Opintojaksot arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Tätä perustelee opiskelun kokonaisvaltaisuus sekä se, että näyttelijäksi kasvaminen ja kehittyminen on prosessi, joka kullakin opiskelijalla tapahtuu omassa tahdissaan ja jota monimuotoinen palaute ja arviointi tukevat.

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimimaan kykenevä maailman kansalainen, minkä vuoksi teatterityön tutkinto-ohjelma järjestää molemmilla tutkintotasoilla kansainvälistymisopintoja, kansainvälistä opetusta ja yhteistyötä.

Teatterityön tutkinto-ohjelmassa näyttelijäntaidetta ja taiteilija-ammattia tarkastellaan neljän näkökulman kautta:

Näyttelijä tarinankertojana
Näyttelijä on pitkän tradition jatkaja, jonka tehtävä on kertoa ja ruumiillistaa yksityisiä ja yhteisiä tarinoita. Niiden avulla hän välittää erilaisia ilmiöitä, uusintaa traditiota ja tekee siitä yhdessä jaettavaa.

Näyttelijä runoilijana
Näyttelijä on uutta luova taiteilija, jonka tehtävä on synnyttää erilaisia taiteellisia kokonaisuuksia ja yhdistää materiaaleja odottamattomilla tavoilla. Hän kyseenalaistaa ilmiöiden totunnaisia merkityksiä, järjestystä ja suhteita tehden näin muutoksen mahdolliseksi.

Näyttelijä insinöörinä
Näyttelijä on käynnistäjä, jonka tehtävä on toimia suhteessa erilaisiin fyysisiin ja teknologisiin toimijoihin ja ympäristöihin. Hän käyttää oman taiteenalansa ja sen ulkopuolelta omaksumiaan tekniikoita rakentaen niiden avulla uudenlaisia kohtaamisia erilaisten teknologioiden, kuten sähköisten medioiden ja digitaalisten ympäristöjen kanssa.

Näyttelijä yhteiskunnallisena osallistujana
Näyttelijä on yhteiskunnallinen toimija, jonka tehtävä on työskennellä, neuvotella ja vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla. Hän tekee työtään suhteessa erilaisiin ihmisiin, sosiaalisiin ryhmiin ja luonnonympäristöihin niistä vaikuttuen, niihin vaikuttaen ja niiden kanssa yhdessä toimien.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *