Mirella Penttilä

Mirella Penttilä

Olen suomen kielen pääaineopiskelija, ja sivuaineenani tutustun kuvajournalismiin. Valokuvauksessa minua miellyttää se, että toisin kuin konkreettisessa kielessä, siinä ilmaisu ei rajoitu sanoihin.