Henkilöprofiili

Ville Vuolanto

yliopistonlehtori, latinankielinen kulttuuri ja latinan kieli
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus | Tieteenala: Historia
Ville Vuolanto

Oma esittely

Aloitin Tampereen yliopistossa vuonna 1999 historian assistenttina. Opetustehtävien ohella väittelin vuonna 2008 lapsista ja asketismista myöhäisantiikissa, ja vuonna 2012 sain yleisen historian dosentin arvon. Yliopistolaisena olen erityisesti keskittynyt arjen, kokemuksen, ja lapsuuden sekä antiikin sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimukseen, antiikin maailman, latinan kielen ja historiantutkimuksen metodiikan opetukseen, sekä opiskelijoiden ohjaukseen. Pidän tärkeänä yliopistohenkilökunnan jatkuvaa yhteiskunnallista osallistumista. 

Työtehtävät

Vuoden 2019 alusta alkaen olen toiminut historian yliopistonlehtorina, joka on vastuussa Latinankielisen kulttuurin ja latinan kielen opintokokonaisuudesta. Työni koostuu latinan kielen, historian menetelmätaitojen ja antiikin historian opetuksesta, opetuksen kehittämisestä, ja (ehtiessäni) tutkimuksesta. 

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimus

Päätutkimuskohteeni on esimodernin ajan (antiikin ja varhaiskeskiajan) arkielämä. Minua kiinnostavat erityisesti ihmisten väliset suhteet, niin kokemusten, elinympäristön kuin traditioiden välittymisenkin kannalta. Sosiaalisen toimintaympäristön ja sukupuolen huomioonotto ovat keskeisiä tutkimukselleni. Olen lähestynyt em. aihepiirejä erityisesti lapsuuden historian ja perhehistorian tutkimuksen avulla Rooman valtakunnan, varhaiskristillisyyden, ja varhaiskeskiajan konteksteissa. Viime aikojen tutkimuskohteita ovat olleet jatkuvuusstrategiat, toivon historia, orjuus, isovanhemmuus, sekä lasten toimijuus ja kokemukset. 

Lisäksi olen tutkimustoiminnassani perehtynyt humanistisen tutkimuksen laadullisiin menetelmiin, sekä Lapin diskursiiviseen rakentu/amiseen. Julkaisuni ja asiantuntijatehtäväni yliopiston asiantuntijatieteokannassa ovat tämän linkin takana. 

Opetus

Vastaan historian tutkinto-ohjelman Latinankielinen kulttuuri ja latinan kieli -opintokokonaisuudesta.

Olen opettanut (lähinnä Tampereen) yliopistossa 22 vuotta keskittyen erityisesti historintutkimuksen perusteiden ja menetelmien opettamiseen, sekä latinan kieleen ja antiikintutkimukseen liittyviin kursseihin. Olen myös ohjannut noin 110 kandidaatinseminaarityötä, joiden aihepiirit ovat vaihdelleet Aleksanteri Suuren sotaretkistä Eu:n Moldavia-suhteisiin. Olen ohjannut kahta tohtoroitumiseen johtanutta väitösprosessia, tällä hetkellä ohjaan yhtä tohtoriopiskelijaa. Opiskelijoiden käytännön ohjaus, sekä opetussuunnitelmien ja palautejärjestelmien kehittäminen on ollut keskeinen osa työtäni.

Yliopisto ja yhteiskunta

Olen toiminut erilaisissa yliopistollisissa luottamustehtävissä Tampereen yliopistossa hallinnon eri tasoilla. Olen tällä hetkellä yliopiston Koulutusneuvoston jäsen. Pidän myös tärkeänä (perustaja)jäsenyyttäni Alusta! -verkkolehden toimituskunnassa: lehti levittää tehokkaasti yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimustietoa. Olen kirjoittanut lukuisia lähinnä antiikin tutkimusta popularisoivia kirjoituksia eri julkaisuihin ja tiedostusvälineisiin, sekä esiintynyt erilaisissa haastatteluissa ja podcasteissa.