Henkilöprofiili

Ville Vuolanto

yliopistonlehtori, (latinankielinen kulttuuri)
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Aloitin Tampereen yliopistossa vuonna 1999 historian assistenttina. Opetustehtävien ohella väittelin vuonna 2008 lapsista ja asketismista myöhäisantiikissa, ja vuonna 2012 sain yleisen historian dosentin arvon. Yliopistolaisena olen erityisesti keskittynyt arjen ja lapsuuden sekä antiikin sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimukseen, antiikin maailman ja historiantutkimuksen metodiikan opetukseen, sekä opiskelijoiden ohjaukseen. Pidän myös tärkeänä yliopistohenkilökunnan jatkuvaa yhteiskuntarelevanssia. 

Työtehtävät

Vuoden 2019 alusta alkaen olen toiminut Latinan kielen ja antiikin tradition yliopistonlehtorin sijaisena. Työni koostuu opetuksesta, opetuksen kehittämisestä, ja (ehtiessäni) tutkimuksesta. Tällä hetkellä siis historian yliopisto-opettajan työstä vapautettuna.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimus

Päätutkimuskohteeni on esimodernin ajan (antiikin ja varhaiskeskiajan) arkielämä. Minua kiinnostavat erityisesti ihmisten väliset suhteet, niin tunteiden, tukiverkostojen kuin traditioiden välittymisen kautta. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat tällä hetkellä ovat jatkuvuusstrategiat, toivon historia sekä lasten toimijuus ja kokemukset. Sosiaalisen toimintaympäristön ja sukupuolen huomioonotto ovat keskeisiä tutkimukselleni. Olen lähestynyt em. aihepiirejä erityisesti lapsuuden historian ja perhehistorian tutkimuksen avulla Rooman valtakunnan, varhaiskristillisyyden, ja varhaiskeskiajan konteksteissa. 

Lisäksi olen tutkimustoiminnassani perehtynyt humanistisen tutkimuksen laadullisiin menetelmiin, sekä Lapin diskursiiviseen rakentu/amiseen. Julkaisuni ja asiantuntijatehtäväni yliopiston asiantuntijatieteokannassa ovat tämän linkin takana. 

Opetus

Olen opettanut (lähinnä Tampereen) yliopistossa 20 vuotta keskittyen erityisesti historintutkimuksen perusteiden ja menetelmien opettamiseen, sekä erilaisiin antiikintutkimukseen ja latinan kieleen liittyviin kursseihin. Olen myös ohjannut urani aikana noin 110 kandidaatinseminaarityötä, joiden aihepiirit ovat vaihdelleet Aleksanteri Suuren sotaretkistä Eu:n Moldavia-suhteisiin. Olen ohjannut kahta tohtoroitumiseen johtanutta väitösprosessia. Opiskelijoiden käytännön ohjaus, sekä opetussuunnitelmien ja palautejärjestelmien kehittäminen on ollut keskeinen osa työtäni.

Yliopisto ja yhteiskunta

Olen toiminut erilaisissa yliopistollisissa luottamustehtävissä Tampereen yliopistossa hallinnon eri tasoilla. Olen tällä hetkellä yliopiston Koulutusneuvoston jäsen. Pidän myös tärkeänä (perustaja)jäsenyyttäni Alusta! -verkkolehden toimituskunnassa: lehti levittää tehokkaasti yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimustietoa. Olen kirjoittanut lukuisia lähinnä antiikin tutkimusta popularisoivia kirjoituksia eri julkaisuihin ja tiedostusvälineisiin. 

Vastaanottoajat

Tiistaisin 10-11, tai erikseen sopimalla (ville.vuolanto [at] tuni.fi): olen usein toimistollani, mutta arvostan etukäteistä yhteenottoa erityisesti mikäli on oletettavaa, että keskustelu venyy pidemmäksi.