Henkilöprofiili

Ville Nevalainen

Opinto-ohjaaja
Pedagogiset ratkaisut
Ville Nevalainen

Työtehtävät

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajan tehtävät