Henkilöprofiili

Ville Kivimäki

yliopistotutkija
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Olen yliopistotutkija ja Suomen historian dosentti Tampereen yliopistossa. Toimin "Eletty kansakunta"-tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikössä, jossa oma tutkimukseni käsittelee kansakunnan ja väkivaltakokemusten suhdetta. Olen tutkinut erityisesti toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sekä sodastapaluun problematiikkaa 1940- ja 1950-luvuilla. Väitöskirjassani Battled Nerves (Åbo Akademi 2013) käsittelin suomalaissotilaiden traumaattisia kokemuksia, selviytymiskeinoja ja sotapsykiatriaa toisen maailmansodan aikana. Suomen Akatemian rahoittamassa kolmivuotisessa tutkijatohtorihankkeessa "Trauma ennen traumaa" (2016–19) olen tutkinut posttraumaattisen stressin ilmentymiä suomalaisveteraanien keskuudessa välittöminä sodanjälkeisinä vuosina.

Johdan Tampereella myös Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa "Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa"-tutkimushanketta sekä pohjoismaista NOS-HS-workshophanketta "Historical Trauma Studies". Olen mukana Historiallisen Aikakauskirjan sekä Palgrave Studies in the History of Experience -julkaisusarjan toimituskunnissa.