Hyppää pääsisältöön

Vilhelmiina Lehto-Niskala

vierailija, tutkimus

Oma esittely

Olen terveystieteiden tohtori ja työskentelen tutkijana Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa gerontologian tutkimusryhmässä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC). Väitöskirjassani tarkastelin sitä, miten toimintakyky ja kuntoutus ymmärretään ikääntyneiden ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. 

Tutkimustavoitteet

Tutkimuskohteet

Ikääntyneet, hoiva, hoitotyö, toimintakyky, kuntoutus, pitkäaikaishoito

Merkittävimmät julkaisut

Lehto-Niskala, V. (2021). Toimintakyky hoivapolitiikan ja hoidon arjen risteyksessä: Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden, heidän perheenjäsentensä sekä hoitajien käsityksiä toimintakyvystä ja kuntoutuksesta. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/133478 

Lehto V, Jolanki O, Valvanne J, Seinelä L, Jylhä M 2017. Understanding functional ability: Perspectives of nurses and older people living in long-term care. Journal of Aging Studies. Dec;43:15-22.

Lehto V 2017. Syötettävä vuodepotilas – miten vanhojen ihmisten hoivatilanteissa puhutaan toimintakyvystä? Verkkolehti Alusta! 15.11.2017. http://alusta.uta.fi/artikkelit/2017/11/15/syoetettaevae-vuodepotilas-miten-vanhojen-ihmisten-hoivatilanteissa-puhutaan-toimintakyvystae.html  

Lehto V, Seinelä L, Aaltonen M 2015. Tehostetun palveluasumisen siirrot - yleisyys ja siirtojen syyt. Gerontologia 29(1).