Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja tohtorikoulutettava, erityisen kiinnostunut kiertotalouteen pohjautuvien käytäntöjen kehittämisestä ja olemassa olevien resurssien entistä kestävämmästä käytöstä. Parhaillaan viimeistelen väitöskirjaani Tampereen yliopistossa keskittyen näihin teemoihin. Tutkimuksessani pyrin ottamaan yhdyskuntien jätevesistä talteen arvokkaita ravinteita, erityisesti typpeä, sellaisessa muodossa että niitä voitaisiin kierrättää uusiokäyttöön takaisin maatalouteen. Tutkimuksesta viestiminen ja tieteen popularisointi ovat myös minulle tärkeitä teemoja ja pyrin omalta osaltani kehittymään niissä jatkuvasti paremmaksi.

Osaamisalueiden kuvaus

Ympäristötekniikka, jätevesien käsittely, kiertotalous, bioelektrokemia

Tärkeimmät saavutukset

Three Minute Thesis (3MT) -kilpailun Tampereen yliopiston osakilpailun voittaja, 2021

Three Minute Thesis (3MT) -kilpailun Tampereen yliopiston osakilpailun yleisön suosikki, 2021

Millennium Pitching Contest -kilpailun finalisti, 2021

Luottamustoimet

Opiskelijaedustaja, Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman suunnitteluryhmä, Tampereen yliopisto, 03-09/2019

Tutkimustavoitteet

Tutkimukseni pyrkii siirtämään jätevedenpuhdistuksen näkökulmaa ravinteiden poistamisesta ravinteiden talteenottoon uudelleen hyödynnettävässä muodossa. Sen lisäksi, että ravinteita voitaisiin näin kierrättää ja käyttää uudelleen maataloudessa entistä tehokkaammin, tutkimuksen tavoitteena on samanaikaisesti tehostaa jätevedenpuhdistamoiden toimintaa.

Tutkimuskohteet

Ravinteiden talteenotto jätevesistä uudelleen hyödynnettävässä muodossa (bio)elektrokemiallisilla menetelmillä; ravinteiden talteenottotehokkuuden optimointi ja mikroepäpuhtauksien (kuten lääkeainejäämien) poistaminen

Tutkimusyksikkö

Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

Tieteenalat

Ympäristötekniikka

Tutkimusrahoitus

Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Tampereen yliopisto

Merkittävimmät julkaisut

Koskue, V., Rinta-Kanto, J., Freguia, S., Ledezma, P. & Kokko, M. 2021. Optimising nitrogen recovery from reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell. Separation and Purification Technology 264.
DOI: 10.1016/j.seppur.2021.118428

Kokko, M., Koskue, V. & Rintala, J. 2018. Anaerobic digestion of 30-100-year-old boreal lake sedimented fibre from the pulp industry: Extrapolating methane production potential to a practical scale. Water Research 133, pp. 218-226.
DOI: 10.1016/j.watres.2018.01.041