Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitehanna.ojanen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505950571
Keskustakampus

Oma esittely

Toimin tutkimusjohtajana politiikan tutkimuksen tutkimusohjelmassa ja H2020-tutkimushankkeessa ENGAGE (“Envisioning a New Governance Architecture for a Global Europe"). 

Työtehtävät

Tehtäviini kuuluvat maailmanpolitiikan professorin tehtävät - opetusta ja opetuksen koordinointia kansainvälisen politiikan syventävissä opinnoissa, gradujen ja väitöskirjojen ohjausta sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkimusta.

Osaamisalueiden kuvaus

Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, erityisesti Euroopassa; EU:n ja Naton suhteet; pohjoismainen yhteistyö, Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. 

Luottamustoimet

Esimerkkejä luottamustoimista: 

World Council of Churches, Commissioner, Commission of the Churches on International Affairs, 2014-

European Council on Foreign Relations, member of the Council, 2018-

Swedish Institute of International Affairs, member of the advisory board, 2018- 

Styrelseledamot, Ålands fredsinstitut, 2019-

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta MATINE, Yhteiskuntatieteet-jaoton jäsen 2019- 

Chairperson, (President), EuroDefense Finland –verkosto, 2019-

Tutkimuskohteet

Eurooppalainen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, EU ja Nato, monenkeskisyys, kansainvälisten järjestöjen väliset suhteet, pohjoismainen yhteistyö, Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. 

Merkittävimmät julkaisut

Esimerkkejä julkaisuista: 

’La Finlande et la Suède vis-à-vis du projet européen’. Dans : Souveraineté et solidarité, un défi européen. Sous la direction de Nathalie de Kaniv et Patrick Bellouard. Les Editions du Cerf, Paris, 2021. P. 107-113.

‘Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka: EU valtioiden maailmassa’. Teoksessa Tapio Raunio ja Juho Saari (toim.) 2021 ”Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta”. Helsinki: Gaudeamus. Pp. 188-211.

Kanta 3 YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Hanna Ojanen, Vuokko Aromaa, Maria Hongisto-Mäenpää, Petri Kähkönen ja Jaana Nieminen. Helsinki: Edita. 2021. 

’The EU’s engagement with international organisations. NATO’s impact on the making of EU security policy’. 83-103. In: Roberta N. Haar, Thomas Christiansen, Sabina Lange and Sophie Vanhoonacker, eds., The Making of European Security Policy. Between Institutional Dynamics and Global Challenges. Abingdon, Oxon and New York: Routledge 2021.

The EU's Power in Inter-Organisational Relations (Palgrave 2018)