Henkilöprofiili

Tuuli Turja

tutkijatohtori

Työtehtävät

Tutkimus

Hankekoordinointi

Yhteistyö:

  • Ikäteknologian kansallisen koordinaatiomallin suunnittelu (THL)
  • Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkoston jäsen (STM)
  • Ohjausryhmän jäsen: GreenerAge – Climate-Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+
  • Akavan sote-verkoston asiantuntijajäsen 

Opetus:

  • Kvantitatiiviset menetelmät, SPSS, Limesurvey
  • Robotiikka ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut
  • Minuus ja identiteetti
  • Kokeileva, kokeellinen ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia