Henkilöprofiili

Tuula Kostiainen

suunnittelija
Sub unit: Jatkuvan oppimisen palvelut |
Yhteistyö ja kumppanuudet

Oma esittely

Kasvatustieteen tohtori. Pitkäaikainen kokemus pitkäkestoisesta täydennyskoulutuksesta yhteiskuntatieteiden ammatillisilta aloilta ja johtamisen alueelta. 

Asiantuntemusalueet :
Sosiaalityön osaaminen, organisaation kehittäminen ja johtaminen, työssä oppiminen, sosiaalityö, aikuiskoulutus ja aikuisten oppiminen

Tutkimusalueet:
Osaamisen kehittäminen, työssä oppiminen, yhteisösosiaalityö monikulttuurisessa ympäristössä, integroiva työtapa