Lähikuva kaupungin pienoismallista.

Tampereen yliopiston strategia ja avaintietoa

Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa. Tutustu strategiaamme, arvoihimme ja avaintietoomme tällä sivulla.

Uusi monialainen yliopistomme kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen.

Tutkimuksemme nousevat alueet

Strategiaa tukevat toimenpiteet

Tampereen yliopiston strategiaa tukevat toimenpiteet kohdistuvat erityisesti

  1. tutkimuksen tieteelliseen laatuun ja vaikuttavuuteen,
  2. koulutuksen laatuun ja vaikuttavuuteen, 
  3. kansainvälisen veto- ja pitovoiman vahvistamiseen sekä 
  4. korkeakoulukonsernin synergiaetujen rakentumiseen.

Uutena yliopistona toteutamme sopimuskaudella myös yhteisöä, työhyvinvointia ja osaamista vahvistavan henkilöstöohjelman ja luomme yhteistä toimintakulttuuria.

Työmme perusta on jatkuva pyrkimys uuteen tietoon ja tieteellisiin läpimurtoihin.

Yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen.

Tampereen yliopiston arvot

Avoimuus

Näkyy viestinnässä, päätöksenteossa, avoimuutena yhteiskuntaan tieteen saavutusten avaamiseksi ja korkeakouluyhteisömme toiminnan vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Olemme avoimia kohtaamaan toisemme.

Kriittisyys

Näkyy olemassa olevien totuuksien haastamisena sekä arvostavana ja rakentavana keskusteluna. Rakentava kriittisyys kannustaa luovuuteen. Lähtökohtanamme on ajattelun ja ilmaisun vapaus sekä luottamuksen ilmapiiri.

Moninaisuus

Näkyy erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostuksena. Kannustamme yhteistyöhön sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Lähtökohtanamme on yhdenvertaisuus.

Oppijalähtöisyys

Näkyy oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksien edistämisenä. Toimintamme tavoitteena on oppijan paras. Yhteisössämme kaikki ovat oppimassa. Tavoitteenamme on uteliaisuuden ja oppimisen janon synnyttäminen.

Rohkeus

Näkyy intohimona tarttua yhdessä maailman vaikeimpiin ongelmiin. Innostamme kehittämään luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja.

Sivistys

Näkyy tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tavoitteena sekä yksilön että yhteisön tasolla. Lähtökohtanamme on toisten arvostaminen.

Vastuullisuus

Näkyy tutkimuksessa, opetuksessa, yhteisömme toimintatavoissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Olemme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä.

Materiaaliopin opiskelijoita.

Avaintietoa Tampereen yliopistosta

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Yliopistossamme ovat edustettuina lähes kaikki kansainvälisesti tunnistettavat koulutusalat.

Tampereen yliopistossa suoritetaan 3 700 tutkintoa vuodessa. Näistä noin kolmannes on tekniikan alojen tutkintoja ja neljännes yhteiskunnallisten alojen tutkintoja.

Yliopistossa opiskelee lähes 21 000 tutkinto-opiskelijaa. Heistä

  • 9 400 opiskelee alempaa korkeakoulututkintoa varten
  • 7 400 ylempää korkeakoulututkintoa varten
  • 2 300 tohtorintutkintoa varten
  • 3 000 uutta tutkinto-opiskelijaa vuosittain

Lisäksi 1 500 opiskelijaa opiskelee lääkärien erikoistumiskoulutuksessa.

Yliopisto tuottaa 3 600 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua vuodessa. Näistä 32 prosenttia on korkeinta tai johtavaa tasoa ja 68 prosenttia perustasoa.

Tuotamme vuosittain 1 500 kansainvälistä vertaisarvioitua yhteisjulkaisua ja 350 yrityksen kanssa yhteistyössä tehtyä julkaisua.

Yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2019 oli yhteensä 321 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä tutkimusrahoittajia ovat Suomen Akatemia, Business Finland, EU-puiteohjelmarahoitus sekä kotimaiset säätiöt.