Kansainvälinen yliopisto

Tampereen yliopisto on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava ja houkutteleva yhteistyökumppani. Yliopisto on tunnettu korkealaatuisesta opetuksestaan ja tutkimuksestaan ja tekee moniulotteista yhteistyötä maailmanlaajuisesti satojen eri yhteistyöyliopistojen ja organisaatioiden kanssa. Yliopisto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen.

Tampereen yliopistossa on kansainvälinen yhteistyökulttuuri. Yliopistolla on kansainvälisen kilpailuedun tarjoava rakenne, infrastruktuuri, työkalut ja palvelut. Arvioimme toimintaamme globaalin tiedemaailman, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. Olemme kansainvälinen suunnannäyttäjä.

Korkeakouluyhteisön koulutuksen strategian mukaisesti koulutamme opiskelijoista korkeatasoisia asiantuntijoita, jolla on välineet rajoja ylittävään ymmärrykseen, kansainväliseen menestymiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kansainvälisyys ja kansainvälisyysosaaminen ovat osa kaikkia tutkinto-ohjelmiamme.

Kansainvälinen liikkuvuus

Tampereen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet lyhyisiin ja pitkiin liikkuvuusjaksoihin sekä kotikansainvälistymiseen. Kaikki opiskelijat voivat suorittaa kansainvälistymiskokonaisuuden osana tutkintoa. Tutkimus- ja opetushenkilöstön tavoitteelliseen liikkuvuuteen kannustetaan osana uraa ja se pyritään ottamaan huomioon työsuunnitelmissa.

Tampereen yliopisto osallistuu useisiin liikkuvuusohjelmiin, kuten esimerkiksi Erasmus+, Fulbright, ISEP, Global engineering, north2north, Nordplus, FIRST+, BCI, Aasia-ohjelma ja HEI ICI.

Yliopistolla on sopimus opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudesta noin 550 kansainvälisen yliopiston kanssa.  Katso yhteistyöyliopistomme

Euroopan komissio on myöntänyt Tampereen yliopistolle pysyvän Erasmus-peruskirja, joka oikeuttaa osallistumaan Erasmus+-ohjelmaan.

Erasmus koodi: SF TAMPERE17

OID -koodi: E10148224
PIC: 902999288

Verkostoyhteistyö

Tampereen yliopisto on jäsen kymmenissä kansainvälisissä alakohtaisissa- ja yliopistotasoisissa verkostoissa, joiden kautta seuraamme eri alojen kansainvälistä kehitystä. Yliopistotasoisia verkostojamme ovat muun muassa:

Tutkimuksen infrastruktuurit

Tampereen yliopisto tukee Suomen jäsenyyttä useissa kansainvälisissä tutkimuksen infrastruktuureissa (ERIC – European Research Infrastructure Consortium).

CESSDA ERIC on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama infrastruktuuri, joka tarjoaa kansainväliselle tiedeyhteisölle maksuttomia aineisto- ja koulutuspalveluita. Suomi on CESSDAn jäsen ja Tampereen yliopiston erillisyksikkö Tietoarkisto CESSDAn palveluntuottaja Suomessa.

CLARIN ERIC tarjoaa digitaalisia kieliaineistoja erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteiden käyttöön. CLARINin palveluista vastaa Suomessa FIN-CLARIN-konsortio, johon Tampereen yliopisto kuuluu. FIN-CLARIN palvelut ovat tarjolla Kielipankissa.

Kansainvälinen tutkintokoulutus

Yliopistolla on laaja ja monipuolinen kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kokonaisuus. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto valikoiduissa tutkinto-ohjelmissa. Tohtoriopiskelijoita varten voidaan solmia yhteisohjaussopimus (cotutelle), joka mahdollistaa kaksoistutkinnon suorittamisen yhteistyöyliopiston kanssa.

Englanninkielinen koulutus on hyvä ponnahduslauta kansainväliselle uralle. Opiskelu antaa sinulle valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, joko Suomessa tai ulkomailla. Yliopistossa voit suorittaa englanniksi kandidaatin-, maisterin-, ja tohtorin tutkinnon.

Tampere Summer School

Sekä suomalaisilla että kansainvälisillä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoilla on erinomainen mahdollisuus suorittaa englanninkielisiä kesäopintoja Tampereen kansainvälisessä kesäkoulussa, joka järjestetään vuosittain elokuun kahdella ensimmäisellä viikolla.

Koulutusvienti

Koulutusviennin avulla yliopisto vie ydinosaamistaan maailmalle ja osallistuu globaalin vastuun kantamiseen. Koulutamme ja konsultoimme kansainvälisiä ryhmiä maailmalla, Tampereella ja verkossa. Koulutusvientiä toteutetaan täydennyskoulutuksena että tilaustutkintokoulutuksena. Koulutusvienti tarjoaa yliopistolle ja sen yhteistyökumppaneille rajattomat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä nopeasti uudistuvassa maailmantaloudessa. Yliopiston koulutusviennin markkinoinnista ja myynnistä vastaa Finland University Oy.

Ota yhteyttä

Kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:
partnerships [at] tuni.fi

Kansainvälisen liikkuvuuden hallinnointiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: mobility.tau [at] tuni.fi

Hakijapalvelut

Tutkintoon johtavaan koulutukseen, mukaan lukien kansainvälinen tutkintokoulutus, ota yhteyttä:
hakijapalvelut.tau [at] tuni.fi ( )

Koulutusvienti

Koulutusvientitarjonnasta lisätietoa:
Niina Nyyssölä niina.nyyssola [at] finuni.fi   Mirka Gustafsson mirka.gustafsson [at] finuni.fi