Avaintietoa yliopistosta

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Yliopistossamme ovat edustettuina lähes kaikki kansainvälisesti tunnistettavat koulutusalat.

Tampereen yliopistossa tehdään noin 4 000 tutkintoa vuodessa. Näistä noin kolmannes on tekniikan alojen tutkintoja ja neljännes yhteiskunnallisten alojen tutkintoja.

Yliopistossa yli 19 000 tutkinto-opiskelijaa. Heistä 

  • 9 300 opiskelee alempaa korkeakoulututkintoa varten
  • 7 600 ylempää korkeakoulututkintoa varten
  • 2 400 tohtorintutkintoa varten
  • 3 000 uutta tutkinto-opiskelijaa vuosittain

Lisäksi 1 400 opiskelijaa opiskelee lääkärien erikoistumiskoulutuksessa.

Yliopisto tuottaa noin 3 200 tieteellistä julkaisua vuodessa. Näistä 34 prosenttia on korkeinta tai johtavaa tasoa ja 66 prosenttia perustasoa.

Tuotamme vuosittain noin 1 300 kansainvälistä yhteisjulkaisua ja 350 yrityksen kanssa yhteistyössä tehtyä julkaisua.

Yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2017 oli yhteensä 342,6 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä tutkimusrahoittajia ovat Suomen Akatemia, Business Finland, ulkomaiset yritykset, EU-puiteohjelmarahoitus sekä kotimaiset yritykset.

Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö

Uusi Tampereen yliopisto syntyy vuoden 2019 alussa, kun  Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiömuotoiseksi yliopistoksi.

Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö, jonka toiminta perustuu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen sekä näistä johdettaviin uudenlaisiin tutkimuksen ja opetuksen yhdistelmiin. Lisäksi säätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa.

Tampereen korkeakoulusäätiön perustajajäsenet ovat: Suomen valtio, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Kaupan Liitto, Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö, Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö, Pirkanmaan liitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Punainen Risti, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Tampereen kauppakamari, Tampereen Kauppaseura, Tampereen kaupunki, Tampereen Suomalainen Klubi, Tampereen Teknillinen Seura, Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö, Tekniikan Akateemiset, Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Väinö Tannerin säätiö, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Hallitus:

Konsistori nimitti uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen hallituksen 23.10.2018: Ilkka Herlin, Jari Kinaret, Kimmo Kontula, Lauri Lyly, Pekka Puustinen, Pirkko Liisa Raudaskoski, Iiris Suomela.

Ryhmäkuva Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksesta

Yliopiston johto:

Rehtori Mari Walls (Rehtorin assistentti Lotta Isotalo, puh: 050 352 5684, sähköposti: lotta.isotalo@tuni.fi)
Provosti Jarmo Takala
Vararehtori, tutkimus, Juha Teperi
Vararehtori, koulutus, Marja Sutela

Konsistori:

Konsistori on uuden Tampereen yliopiston yliopistolain mukainen säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin.

Ryhmäkuva yliopiston konsistorista

Puheenjohtaja
Provosti Jarmo Takala

Professorit
Mari Hatavara
Arto Haveri 
Jussi Heikkilä
Arto Laitinen
Eeva Moilanen (varapuheenjohtaja)
Jaakko Puhakka
Seppo Tikkanen
Mikko Valkama

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta
Hanna Kuusela
Riikka Lahtinen
Kirsi Lumme-Sandt
Erja Sipilä

Muu henkilökunta
Ismo Isopoussu
Mervi Jokipii

Opiskelijat 
Janne Kajander
Juha Köykkä
Mikko Lampo
Tiina Mikkonen
Ilona Taubert

Korkeakoulusäätiön asiointiosoite: tuni@tuni.fi