Avaintietoa yliopistosta

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Yliopistossamme ovat edustettuina lähes kaikki kansainvälisesti tunnistettavat koulutusalat.

Tampereen yliopistossa suoritetaan noin 4 000 tutkintoa vuodessa. Näistä noin kolmannes on tekniikan alojen tutkintoja ja neljännes yhteiskunnallisten alojen tutkintoja.

Yliopistossa yli 19 000 tutkinto-opiskelijaa. Heistä 

  • 9 300 opiskelee alempaa korkeakoulututkintoa varten
  • 7 600 ylempää korkeakoulututkintoa varten
  • 2 400 tohtorintutkintoa varten
  • 3 000 uutta tutkinto-opiskelijaa vuosittain

Lisäksi 1 400 opiskelijaa opiskelee lääkärien erikoistumiskoulutuksessa.

Yliopisto tuottaa noin 3 200 tieteellistä julkaisua vuodessa. Näistä 34 prosenttia on korkeinta tai johtavaa tasoa ja 66 prosenttia perustasoa.

Tuotamme vuosittain noin 1 300 kansainvälistä yhteisjulkaisua ja 350 yrityksen kanssa yhteistyössä tehtyä julkaisua.

Yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2017 oli yhteensä 342,6 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä tutkimusrahoittajia ovat Suomen Akatemia, Business Finland, ulkomaiset yritykset, EU-puiteohjelmarahoitus sekä kotimaiset yritykset.