Avaintietoa yliopistosta

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Yliopistossamme ovat edustettuina lähes kaikki kansainvälisesti tunnistettavat koulutusalat.

Tampereen yliopistossa suoritetaan 3700 tutkintoa vuodessa. Näistä noin kolmannes on tekniikan alojen tutkintoja ja neljännes yhteiskunnallisten alojen tutkintoja.

Yliopistossa opiskelee lähes 21 000 tutkinto-opiskelijaa. Heistä

  • 9 400 opiskelee alempaa korkeakoulututkintoa varten
  • 7 400 ylempää korkeakoulututkintoa varten
  • 2 300 tohtorintutkintoa varten
  • 3 000 uutta tutkinto-opiskelijaa vuosittain

Lisäksi 1 500 opiskelijaa opiskelee lääkärien erikoistumiskoulutuksessa.

Yliopisto tuottaa 3 600 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua vuodessa. Näistä 32 prosenttia on korkeinta tai johtavaa tasoa ja 68 prosenttia perustasoa.

Tuotamme vuosittain 1 500 kansainvälistä vertaisarvioitua yhteisjulkaisua ja 350 yrityksen kanssa yhteistyössä tehtyä julkaisua.

Yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2019 oli yhteensä 321 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä tutkimusrahoittajia ovat Suomen Akatemia, Business Finland, EU-puiteohjelmarahoitus sekä kotimaiset säätiöt.