Tampereen yliopiston arvot

Tampereen yliopiston arvot on vahvistettu yliopiston hallituksessa 20.9.2019

Avoimuus
Näkyy viestinnässä, päätöksenteossa, avoimuutena yhteiskuntaan tieteen saavutusten avaamiseksi ja korkeakouluyhteisömme toiminnan vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Olemme avoimia kohtaamaan toisemme.

Kriittisyys
Näkyy olemassa olevien totuuksien haastamisena sekä arvostavana ja rakentavana keskusteluna. Rakentava kriittisyys kannustaa luovuuteen. Lähtökohtanamme on ajattelun ja ilmaisun vapaus sekä luottamuksen ilmapiiri.

Moninaisuus
Näkyy erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostuksena. Kannustamme yhteistyöhön sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Lähtökohtanamme on yhdenvertaisuus.

Oppijalähtöisyys
Näkyy oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksien edistämisenä. Toimintamme tavoitteena on oppijan paras. Yhteisössämme kaikki ovat oppimassa. Tavoitteenamme on uteliaisuuden ja oppimisen janon synnyttäminen.

Rohkeus
Näkyy intohimona tarttua yhdessä maailman vaikeimpiin ongelmiin. Innostamme kehittämään luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja.

Sivistys
Näkyy tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tavoitteena sekä yksilön että yhteisön tasolla. Lähtökohtanamme on toisten arvostaminen.

Vastuullisuus
Näkyy tutkimuksessa, opetuksessa, yhteisömme toimintatavoissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Olemme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä.