Kokemuksia

Työn ja hyvinvoininnin maisteriohjelma

"Antoisaa työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmassa opiskelussa on ollut yhteiskuntatieteilijän ammatillisen identiteetin kehittyminen. Opintojen aikana oma työelämäntutkimukseen liittyvä osaaminen on kehittynyt huimasti. Samaan aikaan työelämässä on konkreettisesti huomannut, kuinka opintojen ansiosta esimerkiksi työhyvinvointiin ja työyhteisön dynamiikkaan kiinnittää huomiota eri tavalla kuin aiemmin. Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opetus on asiantuntevaa, ja sitä on myös muokattu opiskelijoiden tarpeisiin soveltuvaksi. Maisteriohjelmassa opiskellessa on muodostunut selkeä ydinosaamisalue, jota valinnaisilla opinnoilla on saanut helposti fokusoitua haluamaansa suuntaan. Pienen maisteriohjelman etuna on tiivis yhteishenki. Ehdottomasti parasta opinnoissa onkin ollut verkostoituminen monipuolisista taustoista tulevien opiskelijoiden kesken!"   Johanna Malander, työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelija 2015