TAMKin organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulun organisaation muodostavat kuusi toimintayksikköä. Operatiivista toimintaa johtaa johtoryhmä. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pääomistaja on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Omistajat ja hallinto

Tutustu TAMKin omistajiin, hallitukseen ja johtoryhmään > TAMKin hallinto

Toimintayksiköt ja niiden johto

 • Rehtori Tapio Kujala
   
 • Vararehtori Päivi Karttunen: Koulutuksen ja oppimisen palvelut
  Osaamisyksiköt, Koulutuksen kehittämispalvelut, Koulutuksen tukipalvelut, Opintopalvelut, Opiskelijarekrytointi, Oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut
   
 • Vararehtori Kirsi Viskari: Ulkoinen rahoitus ja kansainvälisyys

  Liiketoiminta ja kansainvälisyys, Maakuntakorkeakoulu, TKI-toiminta, HUBS, Uudistava oppiminen ja yhteistyö, Ulkoinen rahoitus

 • Palvelujohtaja Mikko Naukkarinen: Yhteisöpalvelut
  Laadunhallinta ja toiminnanohjaus, Liikuntapalvelut, Tietohallinto, Tila- ja kiinteistöpalvelut, Kirjasto, Matkapalvelut

 • Henkilöstöjohtaja Merja Jortikka: Henkilöstöpalvelut
  Asianhallinta ja johdon tuki, Henkilöstön kehittäminen, Työsuhdeasiat, Työsuojelu- ja turvallisuus

 • Viestintäpäällikkö Piritta Palokangas: Viestintä- ja markkinointipalvelut

 • Talouspäällikkö Merja Saarinen: Talous-, projekti- ja hankintapalvelut

Osaamisyksiköt

TAMKin ydintoiminta on organisoitunut seitsemään osaamisyksikköön: Liiketalous ja media, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Sosiaali- ja terveysala ja Teollisuusteknologia. Yksiköt toimivat vararehtori Päivi Karttusen alaisuudessa.
> Tutustu osaamisyksiköihin

Maakuntakorkeakoulutoiminta

Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu on maakunnallista toimintaamme. Toiminta painottuu aikuiskoulutukseen ja työelämäpalveluihin. Seudulliset korkeakouluasiamiehemme Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Virroilla ja Ruovedellä sekä Sastamalassa toimivat TAMKin paikallisina edustajina. Heidän tehtävänään on koulutuksen, TKI-toiminnan ja aluevaikutuksen edistäminen.

Neuvottelukunnat

Koulutustemme kehittämistä tukee 25 eri alojen neuvottelukuntaa. Niiden tarkoitus on ylläpitää ammattikorkeakoulun ja työelämän jatkuvaa vuorovaikutusta. Jokaiseen neuvottelukuntaan kutsutaan työelämän edustajia, lisäksi mukana ovat opiskelijakunnan edustajat sekä koulutuksen vastuuhenkilöt. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa, opetussuunnitelmien kehittämisessä ja koulutuksen laadun seurannassa.