Lahjoittamalla vaikutat

Lahjoittamalla olet mukana tukemassa ja kehittämässä tulevaisuuden TAMKia. Tampereen korkeakouluyhteisö avaa uusia mahdollisuuksia – TAMK on mukana yhteisössä tuomassa vahvaa työelämäosaamista tieteellisen tutkimuksen rinnalle.

Lahjoittamalla Tampereen ammattikorkeakoululle olet mukana edistämässä sitä ammatillista korkeakoulutusta, jota suomalainen työelämä tarvitsee ja arvostaa.

TAMK on Suomen suurimpia ja vetovoimaisimpia korkeakouluja. Yli 10 000 opiskelijaamme muodostavat elävän ja innovatiivisen ekosysteemin. Sinun tukesi avulla mahdollistamme heille entistä paremman monialaisen koulutuksen ja mahdollisuuden osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vuosittain meiltä lähtee lähes 2000 uutta osaajaa luomaan uraansa ja tuomaan toimialoille uusimmat tiedot ja taidot.

Kaikki lahjoitukset ovat meille arvokkaita!

Lahjoituksen voi osoittaa korkeakoulun kehittämiseen yleisesti (yleinen lahjoitusrahasto), tai vähintään 10 000 euron yksittäisen lahjoituksen voi kohdentaa myös suoraan jollekin seuraavista koulutusaloistamme:

 • humanistinen ja kasvatusala
 • kulttuuriala
 • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
 • luonnonvara- ja ympäristöala
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • tekniikan ja liikenteen ala

Näin lahjoitat

Alle 10 000 euron lahjoitukset tehdään sähköisellä lomakkeella ja siirrytään maksamaan verkkopankissa.

Yli 10 000 euron lahjoituksista täytetään lahjakirja (pdf), joka postitetaan Tampereen ammattikorkeakouluun.

Vähintään 850 euron lahjoitukset verovähennyskelpoisia

Yhteisöjen ja yritysten tekemä 850 - 250 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa (ei koske avoimia yhtiöitä eikä kommandiittiyhtiöitä, Tuloverolaki 57 §). Vähintään 850 euron lahjoituksissa lahjoitettava summa maksetaan Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pankkitilille yhdessä tai useammassa erässä.

Lahjoitusvähennystä koskevassa 1.1.2016 voimaan tulleessa TVL 98 a §:ssä on kuitenkin erikseen säädetty, että luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Lahjoitusvähennyksellä pyritään edistämään yliopistojen ja korkeakoulujen yksityistä rahoitusta.

Tampereen ammattikorkeakoulu on velvollinen ilmoittamaan henkilöverotuksen osalta tiedot verottajalle.

Tietoa keräysluvasta

 • Rahankeräysluvan saaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (1015428-1)
 • Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
 • Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2018/15, 4.1.2018
 • Keräyksen toimeenpanoaika ja toimeenpanoalue; Lupa on voimassa 04.01.2018 - 31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
 • Kerättävien varojen käyttötarkoitus; Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017 - 2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. (24.3.2017/166). Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulun pääomittamiseen
 • Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Vuosittain, budjetin mukaisesti
 • Käytännön toimeenpanija: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lahjoittajat: yritykset ja yhteisöt

Kiitämme seuraavia lahjoittajia:

 • AGCO Power Oy
 • Aihio Arkkitehdit Oy
 • Amk-Kustannus Oy
 • Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy
 • Autokoriteollisuus ry
 • Avant Tecno Oy
 • Bronto Skylift Oy Ab
 • Campusravita Oy
 • Colossal Order Oy
 • Dynaset Oy
 • Eduix Oy
 • Fastems Oy
 • Greenled Oy
 • Hallituspartnerit ry
 • HT Laser Oy
 • Insinööritoimisto Comatec Oy
 • Insta Group Oy
 • Isännöinti Ilkka Saarinen Oy
 • Jita Oy
 • Kauppias K.P. Ruuskasen Säätiö
 • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
 • Koja Oy
 • Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö
 • Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys r.y.
 • Lockdown Games Oy
 • Lujatalo Oy
 • Lännen Palveluyhtiöt Oy
 • Maarakennus T. Haavisto Oy
 • Moimilo Oy
 • Mylab Oy
 • Peab Oy
 • Pirkan Opiskelija-asunnot Oy – POAS
 • Pirkanmaan OP-liitto ja alueen osuuspankit
 • Pirkanmaan Osuuskauppa
 • Pirkanmaan Rakentajat, PIRA ry
 • Pirkanmaan Yrittäjät ry
 • Pohjola Rakennus
 • Purso Oy
 • Pöyry Finland Oy
 • Rakennusmestarien Säätiö
 • Ramboll Finland Oy
 • T2H Rakennus Oy
 • Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen Piiri ry
 • Tampereen Insinöörit ry
 • Tampereen Kauppaseura ry
 • Tampereen Kauppayhdistyksen Säätiö
 • Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry
 • Tampereen Konepajat Oy
 • Tampereen Kotilinnasäätiö ry
 • Tampereen Liikesivistyssäätiö sr
 • Tampereen Messut -konserni:
  Tampereen Messut Oy
  Expotec Oy
  Finland Restaurants Oy
 • Tampereen opiskelija-asuntosäätiö - TOAS
 • Tampereen Sähkölaitos Oy
 • Tampereen Teknillinen Seura ry
 • Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
 • Teknologiateollisuus ry
  Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
 • Tradenomiliitto TRAL ry
 • Tredea Oy
 • Visu Kaluste Oy
 • YH Kodit Oy

Listalla ovat kaikki ne lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

Lahjoittajat: yksityishenkilöt

Kiitämme seuraavia lahjoittajia:

 • Ari-Pekka Anttila
 • Marjukka Dyer
 • Akseli Einola
 • Pirkko Harsia
 • Satu Hiltunen
 • Tomi Hyppänen
 • Nelli Jokelainen
 • Essi Juola
 • Anssi Juvela
 • Katriina Kaikkonen
 • Kirsti Kallio
 • Hanna Kallio-Kokko
 • Hannu Kivilinna
 • Markku Lahtinen
 • Jouko Lähteenmäki
 • Heidi Moksén
 • Anne Mustonen
 • Timo Parkkinen
 • Pirkko Pihlajamaa
 • Verna Rantala
 • Hannastiina Ruismäki
 • Harri Saarinen
 • Markku Saarinen
 • Merja Saarinen
 • Mia Simpanen
 • Tiina Wickman-Viitala
 • Mikael Wänskä

Listalla ovat kaikki ne lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

Ota yhteyttä

Meihin voit olla yhteydessä lahjoituksiin liittyvissä asioissa:

Markku Lahtinen
Rehtori, toimitusjohtaja
p. 050 524 6525
markku.lahtinen@tuni.fi

Heidi Moksen
Johdon assistentti
p. 040 723 1947
heidi.moksen@tuni.fi

Jos sinulla on kysyttävää lahjoituksen maksamisesta, ota yhteyttä talouspalveluihin:

Talouspäällikkö Merja Saarinen
p. 050 568 5363
merja.saarinen@tuni.fi

Laskentasuunnittelija Essi Juola
p. 050 408 9240
essi.juola@tuni.fi