Lahjoita stipendi tai apuraha

Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö tukee TAMKissa suoritettavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä taiteellista toimintaa. Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä säätiölle lahjoituksia.

Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö (rekisteröity säätiö) on perustettu vuonna 2013. Säätiön varallisuus pohjautuu Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun sekä niiden pohjaoppilaitosten aiemmin hallussa olleisiin rahastoihin. Lisäksi säätiö kerää jatkuvasti lahjoitusvaroja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Tukisäätiö jakaa TAMKissa opiskeleville ja työskenteleville henkilöille apurahoja ja avustuksia opintojen edistämiseksi sekä tutkimustoimintaa varten. Tukisäätiö tukee esimerkiksi opinnäytetöiden tekemistä ja julkaisujen tuottamista. Säätiö voi lisäksi tukea opintomatkoja sekä kutsua ja kustantaa vierailevia opettajia ja luennoitsijoita.

Lahjoitukset      

Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö ottaa vastaan lahjoituksia. Tukisäätiölle tehty lahjoitus on yhteisön tuloverotuksessa vähennyskelpoinen tuloverolain mukaisesti (www.finlex.fi - TVL, 57§ 1 mom 2 kohta ja 2 mom, (1535/92) ja tuloveroasetus (1551/92) 2 – 3 §). Lahjoittajan tulee ilmoittaa lahjakirjan täytöstä myös oman organisaationsa taloushallintoon maksusuorituksen hoitamiseksi.

Lahjoittajan tulee täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa lahjakirja. Lahjakirja palautetaan TAMKiin lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Huom.! Vaikka lahjakirja täytetään sähköisenä lomakkeena, on se kuitenkin lähetettävä paperimuotoisena TAMKiin allekirjoituksen vuoksi.

Ota yhteyttä

Tuula Jaakola
Säätiöasiamies
p. 040 800 4478
tuula.jaakola@tuni.fi