Koulutusyksiköt

TAMKin koulutusyksiköt

Tarjoamme koulutusta kuudessa koulutusyksikössä.

Ammatillinen opettajankoulutus


TAMKin Ammatillinen opettajankoulutus on valtakunnallisesti toimiva ammatillista koulutusta kehittävä yksikkö, jonka osaamisalueisiin kuuluu ammatillinen opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutus sekä hanke- ja tutkimusosaaminen. Meitä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat oppimisympäristöjen ja opetussuunnitelmien kehittäminen, inklusiivinen ammatillinen koulutus, mentorointi ja ohjaus sekä digitalisoituva toimintaympäristö opetuksessa ja ohjauksessa.

Koulutustarjontamme

Painoalamme

 • Ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus sekä niiden kehittäminen
 • Ammatillinen erityisopetus ja inklusiivinen ammatillinen koulutus
 • Mentorointi ja ohjaus
 • Oppimisympäristöosaaminen
 • Verkosto-osaaminen

Ota yhteyttä

Hanna Ilola
Johtaja, Ammatillinen opettajankoulutus
0400 263675
hanna.ilola@tuni.fi

Kaisa-Leena Ahlroth
Koulutuspäällikkö
040 665 1934
kaisa-leena.ahlroth@tuni.fi

Päivi Vartiainen
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
040 663 5485
paivi.vartiainen@tuni.fi

Liiketoiminta ja palvelut


Liiketalouden koulutuksessa opintoja voi suunnata markkinointiin ja myyntiin, taloushallintoon, projektijohtamiseen, yrittäjyyteen, matkailuun ja oikeudelliseen asiantuntijuuteen. Tekemällä oppiminen, osallistuminen projekteihin ja monipuolinen tiimityö kehittävät opiskelijan työelämävalmiuksia.

Palveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelija oppii toteuttamaan kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja puhtauspalveluja vieraanvaraisesti ja tuloksellisesti sekä tarkastelemaan toimialan kehittämistarpeita.

Proakatemiassa opitaan yhdessä yrittämällä. Opiskeljat kehittävät yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamistaan kasvattamalla oman tiimiyrityksensä liiketoimintaa. Oppiminen nivoutuu asiakkaille tehtävien projektien ja oman tuotekehityksen ympärille.

International Business -koulutus valmentaa opiskelijat toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Valmistuneilla on käytännönläheisen liiketalouden perusosaamisen lisäksi valinnoistaan riippuen valmiudet asiantuntijatehtäviin esimerkiksi markkinoinnin, toimitusketjun hallinnan, taloushallinnon, projektinhallinnan tai matkailun saralla.

Työelämäyhteistyö

Proakatemiassa testaamme ja kehitämme käytännössä uuden sukupolven johtamista sekä tiimioppimisen työkaluja. Näitä kokemuksia hyödyntäen toteutamme kumppaneillemme tiimiorganisaatioihin ja johtamiseen liittyvää konsultointia ja osallistavaa valmennusta.

International Business -koulutus etsii jatkuvasti uusia yhteistyöprojekteja, opinnäytetöiden aiheita ja harjoittelupaikkoja erityisesti kansainvälistyvistä PK-sektorin yrityksistä. Koulutuksen tutkinto-opiskelijoita on kymmenistä eri maista ja eri kielialueilta.

Tarjoamme yritysten käyttöön Catering Studion monipuolisia, hyvin varusteltuja keittiö-, ravintola- ja auditoriotiloja monipuolisine palveluineen. Lisäksi toteutamme opiskelijoiden kanssa matkailu- ja ravitsemisalan yrityksille erilaisia asiakkaan tarpeista lähteviä palvelu- ja tuotekehitysprojekteja.

Ota yhteyttä

Ari-Pekka Anttila
Johtaja, Liiketoiminta ja palvelut
050 064 4267
ari-pekka.anttila@tuni.fi

Rakentaminen ja ympäristöteknologia


Rakentaminen ja ympäristöteknologia -yksikön osaamisalueita ovat

 • Rakentaminen kokonaisuutena
 • Talotekniikka
 • Biotuote- ja prosessitekniikka
 • Laboratoriotekniikka
 • Energy and Environmental Engineering
 • Matematiikka

Yhdistävinä tekijöinä yksikön koulutuksissa ovat koulutusalojen suunnittelun, tuotannon, tuotteiden ja palvelujen digitalisoituminen ja älykkäiden järjestelmien jatkuva kehittyminen. Tietomallinnus ja erilaiset ilmiöiden similoinnit lisääntyvät päivä päivältä. Mittaaminen, monitorointi, energia-, laatu- ja ympäristöasiat sekä liiketoiminnan ja laadunhallinnan ymmärtäminen ovat tärkeä osa opintoja kaikissa yksikön koulutuksissa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä rakennusalan työnjohdon koulutuksissa koulutamme laaja-alaisesti osaajia rakentamisen kaikkiin keskeisiin osa-alueisiin. Osaamisemme painopistealueita ovat talonrakennustekniikka, infrarakentaminen, rakennustuotanto sekä kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen. Hyödynnämme nykyaikaista tietoteknistä mallinnusta ja laskentaa opetuksessa. Laboratoriot ovat nykyaikaiset, ja ne tukevat hyvin havainnollista opetusta ja soveltavaa tutkimusta.

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa painotamme nykyaikaisen tietoteknisen mallinnuksen osaamista. Opetuksessa on keskeistä, että suunnitteluprojektien kautta kytketään muut opinnot osaksi rakennushankkeen kokonaissuunnittelua. Yhteistyö rakennustekniikan ja talotekniikan koulutusten kanssa on toteutettu käytännöllisesti oppimisprojekteissa.  Hyödynnämme tietomallinnusta suunnittelussa. Kansainvälinen ulottuvuus on luonnollinen osa koulutusta.

Yksikössä on laaja talotekniikan kokonaisosaaminen sekä erityisosaamista sisäilmasto-olosuhteista, energiatehokkuudesta, sähköturvallisuudesta, kiinteistöautomaatiosta ja ohjausjärjestelmistä sekä kiinteistöjen väylätekniikoista. Tulevaisuudessa painopisteenä tulee olemaan nZEB-rakennusten talotekniikka.

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksen keskiössä on monipuolinen bio-osaamisen näkökulma. Myös energia-, laatu- ja ympäristöasiat sekä liiketoiminnan ja laadunhallinnan ymmärtäminen ovat tärkeä osa opintoja. Opiskelija saa käytännön työelämävalmiuksia BioHub-Kykylaaksossa ja työelämäprojekteissa. Opinnoista osa toteutetaan englannin kielellä, ja opiskelija voi valita myös kokonaan englanninkielisiä opintokokonaisuuksia.

Laboratoriotekniikan koulutus painottuu laboratoriotekniikkaan eli kemialliseen analytiikkaan, vaativaan laiteanalytiikkaan ja bioteknologiaan. Koulutus tarjoaa laajan yleisosaamisen laadunvalvontaan sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtäviin.

Englanninkielinen Degree Programme in Energy and Environmental Engineering kouluttaa energia- ja ympäristötekniikan osaajia kansainvälisille työmarkkinoille. Koulutuksen keskiössä ovat luonnolliset ja teolliset ekosysteemit, vesien ja jätevesien käsittelytekniikat, ympäristönsuojelu ja -seuranta sekä energiantuotanto yhdistettynä hyvään kemian, fysiikan ja matematiikan osaamiseen. Perinteisten insinööritaitojen lisäksi opiskelijat saavat valmiudet projektinhallintaan, ympäristöjohtamiseen ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin sekä ammattimaiset viestintätaidot.

Ota yhteyttä

Timo Parkkinen
Johtaja, Rakentaminen ja ympäristöteknologia
040 548 0036
timo.parkkinen@tuni.fi

Taide, musiikki ja media


Taiteen, musiikin ja median yksikkö kouluttaa median, musiikin, taiteen ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita. Yksikössä annetaan sekä alempia että ylempiä korkeakoulututkintoja. Yksikkö toimii aktiivisessa työelämäyhteydessä ja toteuttaa laajaa TKI- ja palvelutoimintaa. Tutkintojen laajuus on 210 ja 240 opintopistettä tutkinnosta riippuen ja ylemmissä tutkinnoissa 60 tai 90 opintopistettä. Yksikössä opiskelee noin 1200 opiskelijaa kolmella kampuksella Tampereella; Pääkampuksella, Musiikkiakatemiassa ja Mediapoliksessa.

Tutkinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot:

 • Medianomi (ylempi AMK)
 • Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
 • Tradenomi (ylempi AMK)
 • Master of Culture and Arts

AMK-tutkinnot:

 • Kuvataiteilija (AMK)
 • Medianomi (AMK)
 • Muusikko (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Tradenomi (AMK)

Ota yhteyttä

Kai Salonen
Johtaja, Taide, musiikki ja media
050 356 2842
kai.salonen@tuni.fi

Teollisuusteknologia


Teknologiateollisuus ja metsätalous ovat Suomen talouden selkärankoja, ja yksikkömme tuottaa osaajia tuohon tarpeeseen. Yksikön koulutukset ovat konetekniikka, ajoneuvotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä metsätalous.

Tekniikan koulutusten yhdistävä tekijä ovat älykkäät koneet ja järjestelmät. Ne sisältävät vaativaa mekaniikkaa, energia- ja automaatioratkaisuja sekä tietotekniikkaa. Moderni digitalisaatio (teollinen internet, Internet of Things) ja palvelujen digitalisoituminen ovat vahvasti osana opetusta.

Metsätalousinsinöörin opinnoissa painottuvat puunhankinta ja työkoneet, ja opetuksessa on jo vuosia hyödynnetty metsäkonesimulaattoria. Myös paikkatieto-osaaminen on vahvuuksiamme.

Teollisuusteknologian opiskelija voi erikoistua tuotekehitykseen, koneautomaatioon, tuotantotekniikkaan, älykkäisiin koneisiin, korjaamotekniikkaan, työkonetekniikkaan, sähkövoimatekniikkaan, automaatiotekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan, sulautettuihin järjestelmiin, tietoliikennetekniikkaan ja metsätalouteen. Myös tuotantotalous, projektinhallinta ja teknologiaosaamisen johtaminen ovat osaamisaluettamme. Lentokonetekniikkaan erikoistuminen hoidetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Yksikkömme vastaa myös insinöörikoulutuksen fysiikan opetuksesta, jossa vahvuuksiamme ovat verkkopedagogiikka, laboratoriotyöt ja demonstraatiot. Opettajakunnassa on lukuisia tohtoreita.

Työelämäyhteistyö

Ammattikorkeakoulu on vahva väylä työelämään. Opiskeluun liittyy pakollinen harjoittelu, ja myös opinnäytetyöt tehdään pääosin yrityksiin. Niiden lisäksi teemme työelämäprojekteja, ja otamme mielellämme vastaan kehitystehtäviä joko opiskelijatyönä, henkilökunnan työnä tai niiden yhdistelmänä tehtäväksi.

Laboratoriomme palveluineen ovat yritysten käytettävissä muun muassa tuotekehityksen eri vaiheissa olevien protojen valmistuksessa ja suunnittelussa. Käytössämme on monipuolisia laitteistoja ja järjestämme myös eri teknologiateemoihin liittyvää koulutusta.

Toimimme yhteistyössä Pirkanmaan muiden oppilaitosten kanssa.

Järjestämme mielellämme täydennyskoulutuksia asiakkaan toiveiden mukaan, myös englanniksi.

Ota yhteyttä

Hannu Kivilinna
Johtaja, Teollisuusteknologia
050 098 1118
hannu.kivilinna@tuni.fi

Terveys- ja sosiaalipalvelut


Terveys- ja sosiaalipalvelut -yksikössä työskentelee yli 130 asiantuntijaa, joten meillä on laaja-alaista osaamista sosiaali- ja terveysalalta. Olemme mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä työelämän kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Lisäksi tuotamme erilaajuisia lisä- ja täydennyskoulutuksia työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
 
Terveys- ja sosiaalipalvelut -yksikössä on osaamista ja asiantuntijuutta seuraavilla alueilla:

 • Bioanalyytikkokoulutus: Kliinisen laboratoriotoiminnan kokonaishallinta (preanalytiikka, analytiikka ja postanalytiikka)
   
 • Ensihoitajakoulutus: ensihoito, eri-ikäisten äkillisesti sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden tutkiminen ja hoito sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa - tarvittaessa tehostetun hoidon menetelmin, akuuttihoitotyö, ensiapu, simulaatio-opetus ja aktivoivat opiskelumenetelmät, kansainvälisen yhteistyön rakentaminen
   
 • Fysioterapeuttikoulutus: fysioterapeuttinen tutkiminen ja ohjaus, terapeuttinen harjoittelu, lääkinnällinen kuntoutus, ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn edistäminen, työergonomia, työhyvinvoinnin kehittäminen ja nukkumisergonomia, ongelmaperustainen pedagogiikka
   
 • Kätilökoulutus: seksuaali- ja lisääntymisterveys, raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika, vauvaperheen hyvinvoinnin tuki, imetysohjaus, kätilötyön kehittäminen ja tutkimus, projektiosaaminen, pedagoginen kehittäminen ja tutkimus, työhyvinvoinnin kehittäminen ja tutkimus
   
 • Röntgenhoitajakoulutus: kuvantamistutkimukset (röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset) ja niihin liittyvät toimenpiteet, sädehoito, potilaan hoito ja ohjaus sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
   
 • Sairaanhoitajakoulutus: kliinisen hoitotyön eri alueet, näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä, hoitotyön johtaminen ja kehittäminen, hoitotyön dokumentointi, simulaatiopedagogiikka
   
 • Sosionomikoulutus: asiakastyömenetelmä- ja palvelujärjestelmäosaaminen varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vammaistyön, monikulttuurisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön, nuoriso- ja aikuissosiaalityön sekä gerontologisen sosiaalialan työn alueilla, työhyvinvoinnin sekä sote-hallinnon johtaminen ja työelämän kehittäminen, luovat ja toiminnalliset työmenetelmät
   
 • Terveydenhoitajakoulutus: eri-ikäisten asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen, neuvolatyö, kouluterveydenhoito, työterveys, elintapaohjaus/-valmennus , tartuntatautien ennaltaehkäisy ja rokottaminen, opiskelu- ja työhyvinvointi sekä tutkimus ja kehittäminen
   
 • Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK) -koulutus: sekä tekniikan että sosiaali- ja terveysalan osaaminen liittyen mm. hyvinvointiteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen
   
 • Sosionomi (ylempi AMK) -koulutus: palveluohjausosaaminen, työyhteisön johtaminen ja tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
   
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi AMK): akuuttihoitotyö erilaisissa toimintaympäristöissä, akuuttihoitotyön ja ensihoidon kehittäminen, mielenterveys- ja päihdetyön laaja-alainen osaaminen, sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittäminen, kliinisen laboratoriotoiminnan kehittäminen, radiografian kuvantamistutkimusten ja hoitojen menettelytapojen kehittäminen, näyttöön perustuva toiminta
   
 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK): projekti-, muutos-, turvallisuus-, hyvinvointi-, prosessi- ja laatuosaaminen, strateginen johtaminen ja viestintä, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, näyttöön perustuva toiminta, asiakkuuksien ja talouden johtaminen sekä tutkimuksellinen kehittäminen
   
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi AMK): ikääntyvän väestön terveyden edistäminen, palliatiivinen hoitotyö, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen, vanhustyön johtaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa, pedagogiikka ja hallinto, projekti-, tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Työelämäyhteistyö

Rakennamme eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä koulutuksen, projektien, hankkeiden ja kumppanuuksien kautta ja kehitämme näin alueen osaamista. Opiskelijamme tutkivat ja kehittävät työelämän käytänteitä opinnäytetöissään asiantuntijaopettajien ohjauksessa. Ota yhteyttä, keskustellaan lisää yhteistyömahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Lea Yli-Koivisto
Johtaja, Terveys- ja sosiaalipalvelut
050 560 3153
lea.yli-koivisto@tuni.fi