Kokemuksia

Sote JOKO osallistujan tarina: Missä kehittyminen näkyy?

Valkoisten origami-veneiden joukko seuraa johtavaa violettia origami-venettä
Kaksi teemaa joissa olen kehittynyt Sote JOKO -johtamiskoulutukseen osallistuttuani.

"Koulutus on vahvistanut asiakaskokemuksen ja asiakasarvon tuottamisen merkitystä entisestään. Yksittäisten palvelujen kehittämisen yhteydessä nousee tietoisemmin kysymys miksi ja kenen vuoksi kehitystyötä tehdään. Asiakkaan arvo on usein monilla yhdyspinnoilla ja sen vuoksi on tärkeää kehittää palvelukokonaisuuksia ja palvelupolkuja yksittäisten palvelujen sijaan.

Tämä vaatii myös verkostoyhteistyötä ja osallisuuksien vahvistamista, jotta saadaan asioita eteenpän. Kompleksinen maailma järjestäytyy yhdessä tehden. Tervetullutta ja virkistävää on ollut teoreettinen ajattelu ja asioiden pohdinta eri näkökulmista."