Kolme sairaanhoitajaopiskelijaa harjoittelee potilasnuken avulla.
Osaamisyksikkö

Sosiaali- ja terveysala -osaamisyksikkö

Yksikössä työskentelee noin 90 asiantuntijaa ja noin 1500 opiskelijaa. Koulutamme terveysalan osaajia hoitotyön eri alueille, ensihoitoon, kätilötyöhön, sairaanhoitoon ja terveydenhoitotyöhön. Ensihoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajatutkinto sisältävät sairaanhoitajatutkinnon. Maisteritason osaamista tuotamme sosiaali- ja terveysalan johtamisen, kliinisen osaamisen ja terveyden edistämisen alueilla.

Tutkinto-ohjelmat sisältävät erilaisia kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Sairaanhoitajakoulutusta toteutamme sekä suomen- että englanninkielisenä. Tarjoamme sairaanhoitajakoulutusta myös EU-alueen ulkopuolelle.

Olemme mukana kehittämässä terveydenhuoltoalan koulutusta ja osaamista. Erityinen profiloitumiskohteemme on genomitiedon osaamisen lisääminen terveydenhuollossa. Opetuksessa käytämme aktiivisia opetusmenetelmiä ja näyttöön perustuvaa tietoa sekä vahvistamme kansainvälisyysosaamista. Panostamme terveysalan uuden digitaalisen teknologian hyödyntämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä tekniikan osaamisalan kanssa.

Olemme mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä työelämän kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Lisäksi tuotamme erilaajuisia lisä- ja täydennyskoulutuksia työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Meillä on myös runsaasti mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Ajankohtaista sosiaali- ja terveysalan osaamisyksikössä: