Yksikkö

Porin yksikkö

Tampereen yliopiston Porin yksikkö sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa, jota koordinoi Tampereen yliopisto.

Yksikkömme on opetus- ja tutkimusyksikkö, joka on osa Tampereen yliopistoa ja sen neljää eri tiedekuntaa. Porissa edustettuina ovat yhteiskuntatieteiden, informaatioteknologian ja viestinnän, johtamisen ja talouden sekä tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnat.

Olemme noin 500 opiskelijan ja 75 työntekijän muodostama dynaaminen opiskelu- ja tutkimusympäristö, jossa yksilöllisyydelle on tilaa. Opetukseemme voivat osallistua myös avoimen yliopiston opiskelijat sekä emoyliopiston ja Porin yliopistokeskuksen muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Yksikkömme on monitieteinen, kokoava ja ajanmukainen foorumi tutkimukselle, keskustelulle ja kehittämiselle. Tutkimuksemme on tärkeää alueellisesti sekä kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa.

Porin yksikössä voit opiskella yhteiskuntatutkimuksen ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmissa sekä työn ja hyvinvoinnin sekä johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelmissa. Lisäksi opiskelijoita on hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja automaatiotekniikan maisteriohjelmissa. Tarjoamme joustavia opiskelumahdollisuuksia opiskelijoille, jotka ovat aiemmin suorittaneet soveltuvia korkeakouluopintoja.

Porin yliopistokeskus sijaitsee Kokemäenjoen rannalla Puuvillan kaupunkikorttelin ja kaupungin keskustan kupeessa. Käytettävissä ovat modernit toimitilat sekä alueen monipuoliset palvelut ja harrastusmahdollisuudet.

Tutkimus Porissa

Tutkimustoimintamme jakautuu tekniikan ja yhteiskuntatieteiden tutkimukseen. Tutkimus on kiinteässä yhteydessä opetusaloihin ja esimerkiksi yhteiskuntatieteissä opiskelijat osallistuvat hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Porin tekniikan tutkimuksemme painoalueita ovat liiketoimintaekosysteemit, verkostot ja innovaatiot, ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät, data-analytiikka ja optimointi sekä hyötypelit ja pelillinen oppiminen. Tutkimusyhteistyötä teemme yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa.

Yhteiskuntatieteiden puolella keskitymme tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassamme yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla: Hyvinvoinnin rakenteet (palvelurakenteiden ja hyvinvointipolitiikkojen yhteiskunta sekä yksilöiden hyvinvointia edistävät ja haastavat tilat ja puitteet), Eletty ja koettu hyvinvointi (yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen voimavarat sekä elämisen ”mieli”, sujuminen ja ”riittävän hyvä elämä”) ja Hyvinvointi käsitteenä (hyvinvoinnin määrittyminen ajallisena, paikallisena ja kulttuurisena ilmiönä).

Opiskele Porissa!

Porin yksikkö on pieni, mikä luo omanlaisensa leiman meillä opiskeluun. Meitä luonnehtii opetushenkilökunnan, opiskelijoiden ja tutkijoiden välitön vuorovaikutus. Olemme kehittäneet niin tekniikan kuin yhteiskuntatieteiden opiskelussa Porissa monimuoto-opetusta, joka mahdollistaa joustavasti työelämän ja opintojen yhdistämisen. Meillä voit suorittaa halutessasi opintoja myös Porin yliopistokeskuksen muiden yliopistojen tarjonnasta ristiinopiskelun avulla. Myös koko Tampereen yliopiston opetustarjonta on opiskelijoillemme tarjolla.

Yhteiskuntatieteiden opiskelijat valmistuvat yhteiskuntatieteiden kandidaateiksi, maistereiksi ja tohtoreiksi. Voit opiskella seuraavissa ohjelmissa:

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori

Sosiaalityön maisterikoulutus, Pori

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori

Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori

Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

 

Tekniikan opiskelijat valmistuvat diplomi-insinööreiksi ja Porissa voit suorittaa myös jatko-opintoja emoyliopiston tohtori-ohjelmissa.

Tekniikan puolelta voit opiskella:

Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa 

Vaihto-opiskelu

Vastaanotamme vuosittain vaihto-opiskelijoita Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteiseen vaihto-ohjelmaan Porissa. Lisäksi vuodesta 2017 silloinen Tampereen teknillinen yliopisto on vastaanottanut keväisin noin 20 hengen opiskelijaryhmän Ranskasta ESIEA-yliopistosta.

Tutustu vaihto-ohjelmaan ja sen kurssivalikoimaan!

Yhteiskuntatieteiden opiskelijat toteuttavat kansainvälisyyttä opinnoissa suorittamalla ulkomailla harjoittelun ja vaihto-opintojen muodossa. Myös tekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon opiskelujensa aikana.

 

Yhteistyö Porin yksikössä

Toimintamme tavoitteena on olla valituilla aloillamme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tutkimuspartneri sekä tarjota elinkeinoelämälle ja muille yhteistyökumppaneille ajantasaiseen tieteelliseen tietoon perustuvia tutkimuspalveluja.

Tekniikan tutkimustoiminnassa keskitymme pääasiallisesti soveltavaan tutkimukseen, jolla on vahva kytkös Satakunnan alueen elinkeinoelämään.

Yhteiskuntatieteiden tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme keskitymme yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista. Teemme yhteistyötä niin paikallisten, valtakunnallisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden kanssa.

Teemme mielellämme yhteistyötä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa. Voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Yksikön yhteystiedot

Tekniikka

Porin yhteyshenkilö

professori Tarmo Lipping

040 826 2860

H309

Controller

Paula Wahlberg-Eklund

040 826 2813

H356

Taloussihteeri

Eija Kentta

040 826 2721

H357

Koordinaattori

Marika Vapaala-Riikonen

040 826 2726

H355

Yhteiskuntatieteet

Porin yhteyshenkilö

yliopistonlehtori Eriikka Oinonen

050 318 6174

H370

Koordinaattori

Päivi Kuisma

050 430 2013

H3861