Yksikkö

Porin yksikkö

Tampereen yliopiston Porin yksikkö sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa.

Yksikkömme on opetus- ja tutkimusyksikkö, joka on osa Tampereen yliopistoa ja sen neljää eri tiedekuntaa. Porissa edustettuina ovat yhteiskuntatieteiden, informaatioteknologian ja viestinnän, johtamisen ja talouden sekä tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnat.

Olemme noin 500 opiskelijan ja 75 työntekijän muodostama dynaaminen opiskelu- ja tutkimusympäristö, jossa yksilöllisyydelle on tilaa. Opetukseemme voivat osallistua myös avoimen yliopiston, Tampereen kampusten ja Porin yliopistokeskuksen muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Yksikkömme on monitieteinen, kokoava ja ajanmukainen foorumi tutkimukselle, keskustelulle ja kehittämiselle. Tutkimuksemme on tärkeää alueellisesti sekä kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa.Tarjoamme myös monipuolista täydennyskoulutusta alueen yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Porin yksikössä voit opiskella yhteiskuntatutkimuksen ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmissa sekä työn ja hyvinvoinnin sekä johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelmissa. Lisäksi opiskelijoita on hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja automaatiotekniikan maisteriohjelmissa. Tarjoamme joustavia opiskelumahdollisuuksia opiskelijoille, jotka ovat aiemmin suorittaneet soveltuvia korkeakouluopintoja.

Kaupunkinäkymä

Porin yliopistokeskus sijaitsee Kokemäenjoen rannalla Puuvillan kaupunkikorttelin ja kaupungin keskustan kupeessa. Käytettävissä ovat modernit toimitilat sekä alueen monipuoliset palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Porin yliopistokeskusta koordinoi Tampereen yliopisto.

Tutkimus Porissa

Tutkimustoimintamme jakautuu tekniikan ja yhteiskuntatieteiden tutkimukseen. Tutkimus on kiinteässä yhteydessä opetusaloihin ja esimerkiksi yhteiskuntatieteissä opiskelijat osallistuvat hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi täydennyskoulutuksemme tarjoaa maksullisia selvityksiä ja analyysejä asiakkaiden tarpeisiin. Ota yhteyttä täydennyskoulutuksen Porin henkilöstöön!

Tekniikan tutkimus

Porin tekniikan tutkimuksemme painoalueita ovat liiketoimintaekosysteemit, verkostot ja innovaatiot, ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät, data-analytiikka ja optimointi sekä hyötypelit ja pelillinen oppiminen. Teemme tutkimusyhteistyötä yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa.

Tekniikan tutkimuksella on Porissa kolme omaa tutkimusryhmää:

SEIntS - Ohjelmistotekniikka ja Älykkäät järjestelmät

DAO - Data-analytiikka ja optimointi

Pori Game Lab 

Yhteiskuntatieteiden tutkimus

Yhteiskuntatieteiden puolella keskitymme tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassamme yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

 • Hyvinvoinnin rakenteet
 • Eletty ja koettu hyvinvointi
 • Hyvinvointi käsitteenä

Opiskele Porissa!

Kuva

Porin yksikkö on pieni, mikä luo omanlaisensa leiman meillä opiskeluun. Meitä luonnehtii opetushenkilökunnan, opiskelijoiden ja tutkijoiden välitön vuorovaikutus. Olemme kehittäneet niin tekniikan kuin yhteiskuntatieteiden opiskelussa Porissa monimuoto-opetusta, joka mahdollistaa joustavasti työelämän ja opintojen yhdistämisen. Meillä voit suorittaa halutessasi opintoja myös Porin yliopistokeskuksen muiden yliopistojen tarjonnasta ristiinopiskelun avulla. Myös koko Tampereen yliopiston opetustarjonta on opiskelijoillemme tarjolla.

Yhteiskuntatieteiden opiskelijat valmistuvat yhteiskuntatieteiden kandidaateiksi, maistereiksi ja tohtoreiksi. Voit opiskella seuraavissa ohjelmissa:

Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori

Sosiaalityön maisterikoulutus, Pori

Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori

Tekniikan opiskelijat valmistuvat diplomi-insinööreiksi ja Porissa voit suorittaa myös jatko-opintoja Hervannan kampuksen tohtori-ohjelmissa.

Tekniikan puolelta voit opiskella:

Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa 

Vaihto-opiskelu

Vastaanotamme vuosittain vaihto-opiskelijoita Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteiseen vaihto-ohjelmaan Porissa. Lisäksi vuodesta 2017 silloinen Tampereen teknillinen yliopisto on vastaanottanut keväisin noin 20 hengen opiskelijaryhmän Ranskasta ESIEA-yliopistosta.

Tutustu vaihto-ohjelmaan ja sen kurssivalikoimaan!

Yhteiskuntatieteiden opiskelijat toteuttavat kansainvälisyyttä opinnoissa suorittamalla ulkomailla harjoittelun ja vaihto-opintojen muodossa. Myös tekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon opiskelujensa aikana.

 

Täydennyskoulutus

Tarjoamme täydennyskoulutusta Porin yliopistokeskuksessa erityisesti Satakunnan alueen yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Tutustu tarjontaamme:

 • Porin JOKO –johtamiskoulutusohjelma
  Haluatko vahvistaa esimiestaitojasi, kehittää omaa strategista ajatteluasi sekä täydentää liikkeenjohdollisia tietoja ja taitoja? Early bird hinta 31.5.2019 asti! Lue lisää
 • General Executive MBA Pori
  Ohjelmassa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät oman itsensä ja organisaationsa johtamisessa. Ohjelma tarkastelee strategisesta näkökulmasta liikkeenjohdon keskeisimpiä osa-alueita: tulevaisuuden ennakointia, teknologiaa ja innovaatioita, talousjohtamista sekä tietojohtamista. Ohjelma on ankkuroitu käytännön johtamishaasteisiin.
  Ohjelma käynnissä, kysy lisää seuraavasta toteutuksesta
 • Toteutamme monipuolisesti erilaisia räätälöityjä täydennyskoulutuksia yrityksille ja organisaatioille tarpeen mukaan. Lue lisää!

Yhteistyö Porin yksikössä

Toimintamme tavoitteena on olla valituilla aloillamme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tutkimuspartneri sekä tarjota elinkeinoelämälle ja muille yhteistyökumppaneille ajantasaiseen tieteelliseen tietoon perustuvia tutkimuspalveluja.

Tekniikan tutkimustoiminnassa keskitymme pääasiallisesti soveltavaan tutkimukseen, jolla on vahva kytkös Satakunnan alueen elinkeinoelämään.

Yhteiskuntatieteiden tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme keskitymme yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista. Teemme yhteistyötä niin paikallisten, valtakunnallisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden kanssa.

Teemme mielellämme yhteistyötä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa. Voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Räätälöitävät täydennyskoulutukset

Ota yhteyttä ja kysy lisää, niin katsomme juuri Teidän tarpeisiinne sopivan ratkaisun!

Esimerkkejä  yrityksille järjestämistämme koulutuksista:

 • Johtamisviestintä
 • Projektinhallinnan- ja prosessinjohtamisen koulutus
 • Mentorointivalmennus
 • Tuotepäälliköiden valmennus
 • Johtoryhmätyöskentelyn valmennus
 • kehityskeskustelukoulutus

Yksikön yhteystiedot

Tekniikka

Porin yhteyshenkilö

professori Tarmo Lipping

040 826 2860

H309

Controller

Paula Wahlberg-Eklund

040 826 2813

H356

Taloussihteeri

Eija Kentta

040 826 2721

H357

Koordinaattori

Marika Vapaala-Riikonen

040 826 2726

H355

Yhteiskuntatieteet

Porin yhteyshenkilö

yliopistonlehtori Eriikka Oinonen

050 318 6174

H370

Koordinaattori

Päivi Kuisma

050 430 2013

H3861

Täydennyskoulutus

Asiakkuuspäällikkö

Anna-Maria Moisio-Varpela

040 826 2752

H249

Koordinaattori

Susanna Souko

040 826 2769

H249