Hyppää pääsisältöön

Opiskelukaverina oma sisko suosituissa sosiaalityön maisteriopinnoissa Seinäjoella

Julkaistu 19.10.2021
,
päivitetty 29.10.2021
Tampereen yliopisto
Opiskelijat Heli ja Mervi Seinäjoen yliopistokeskuksessa
Etelä-Pohjanmaalta kotoisin olevat siskokset Heli ja Mervi aloittivat samaan aikaan sosiaalityön maisteriopinnoissa syksyllä 2021. Erilaiset polut johdattivat heidät lopulta opiskelemaan yhdessä Seinäjoen yliopistokeskuksessa, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Mervi Minni on tehnyt pitkän uran sosiaali- ja terveysalalla. Kodinhoitajaksi valmistumisen ja geronomiopintojen jälkeen Minni oli perhevapailla 2000-luvun vaihteessa ja kaipasi lapsiperheen arkeen sopivaa uutta harrastusta. Opiskelu Tampereen kesäyliopistossa vaikutti sopivalta, ja Minni aloitti hallintotieteiden opiskelun.

- Halusin pysyä perhevapailla ollessani työelämän kärryllä, ja kehittää johtamis- ja esimiestaitojani. Opiskelu omaan tahtiin toi mukanaan niin sanotusti omaa aikaa, Minni kertoo opintojen aloituksesta.

Mervi Minni suoritti myöhemmin johtamisen erikoistumisopinnot ja sosionomi YAMK-tutkinnon. Näissä aiemmista avoimen opinnoista oli hyötyä, niin opiskelutaitojen kuin korvaavuuksien osalta. Kokonainen yliopistotutkinto ei vielä tuolloin tuntunut vaihtoehdolta.

- Minulla ei ole ylioppilastutkintoa, joten mahdollisuutta tieteelliseen tutkintoon en nähnyt kuin vasta aikuisena. Englanninkieliset kirjat tuntuivat minusta nuorempana vaikeilta. Aikoinaan hallintotieteen aineopinnotkin jäivät tästä syystä käymättä, Minni muistaa.

Mervi Minnillä jatko-opinnot ovat aina kulkeneet työn ja perhe-elämän ohessa. Juuri työn myötä sosiaalityön yliopisto-opinnot alkoivat kiinnostaa.
- Suomi on yksi pieni maa. Kiinnostuin siitä, miten sosiaalityötä tehdään muualla maailmassa, ja englannin käyttö tuli siinä sivussa tutuksi, hän kertoo.
- Tampereen yliopiston valitsin siksi, että se sijaitsee lähellä ja on helposti saavutettavissa. Sosiaalityön avoimen yliopiston perus- ja aineopinnot suoritin Porin yliopistokeskuksessa.

Mervi Minnin pikkusisar Heli Turunen kiinnostui ihmisläheisestä sosiaalialasta siskonsa tavoin jo nuorena. Heti ylioppilastutkinnon jälkeen Turunen aloitti niin lastentarhanopettajan kuin diakoniatyöntekijänkin pätevyyden sisältävän sosionomi(AMK)-tutkinnon opiskelun Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Valmistuttuaan 2010-luvun alussa hän työskenteli ensin seurakunnan diakonia- ja nuorisotyöntekijänä, ja siirtyi myöhemmin päiväkotiin lastentarhanopettajan tehtävään. Opintojen jatkamista hän ei kovin vakavissaan ollut suunnitellut.

- Huomasin aivan sattumalta yliopistokeskuksen verkkosivuilla ilmoituksen Seinäjoella alkavista sosiaalityön avoimista aineopinnoista. Päätin hakea, vähän vitsilläkin, olihan sosiaalityöntekijän pätevyys ollut haaveenani. Tampereelle opiskelemaan muutto ei kuitenkaan ollut minulle vaihtoehto, Turunen kertoo.

Sosiaalityön aineopinnot ovat avoimen yliopiston opintoja, joihin edellytetään valmistautumista vaativan aineistokokeen läpäisy ja lisäksi sosiaalityön perusopintoja, tai aiempaa alan AMK-tutkintoa. Aineopintojen jälkeen voi olla mahdollista työskennellä sosiaalityössä sijaistehtävissä aiemmasta tutkinnosta riippuen, ja hakea alan maisteriopintoihin. Yhteiskuntatieteiden maisterintutkinto YTM, sosiaalityö pääaineena, tuo sosiaalityöntekijän pätevyyden ja mahdollistaa työskentelyn myös alan johtotehtävissä.

Mervi Minnin mukaan alan yliopistotutkintoa arvostetaan, ja sen vuoksi avoin opintopolku sosiaalityöntekijän pätevyyttä kohti on hyvin suosittu. Heli Turunen on samaa mieltä. YTM-tutkinto mahdollistaa myös kehitys- ja tutkimuspuolelle etenemisen halutessaan, samoin kuin muiden alojen työtehtäviä.

Tukea ja kannustusta siskolta

Kuultuaan läpäisseensä aineopintojen aineistokokeen, Turunen kysyi siskoltaan, millaista opiskelu töiden ohessa käytännössä on.

-  Kysyin Merviltä, pystyykö aineopintoja tekemään ja käymään töissä, sillä töitä en ollut jättämässä. Mervi kannusti tietenkin, Turunen kertoo.
-  Opinnoissa on kuitenkin tekemistä, joten asiaa piti harkita. Valintakokeet olivat jo haastavat.

Koronapandemian vuoksi Turusen aloittama aineopintoryhmä joutui pian aloitettuaan siirtymään etäopiskeluun.
- Opiskelukavereita ei tavannut kuin muutaman kerran, mikä harmitti. Mutta minulle etäopiskelu mahdollisti sitten nopeamman etenemisen, Turunen sanoo.

Tällä hetkellä Turunen työskentelee sosiaalityöntekijänä. Opiskelu alan töiden ohessa vahvistaa opintojen työelämäkytköstä. Sekä Mervi Minni että Heli Turunen kokevatkin töiden ja opiskelun tukevan toisiaan.

Tieteellisyyden saa yhdistettyä konkreettisesti työtehtäviin, ja toisinpäin. Käytännössä se toki vaatii ajankäytön sovittelua etenkin lähiopetuksen aikaan.

- Luokan kesken syntyy yhteenkuuluvuuden tunne ja oma verkosto kasvaa kuin itsestään. Muiden kanssa keskustelu ja yhdessä opiskelu antaa paljon, joten pitkä matka luennoille on ajankäytön arvoista, Minni kertoo.

Suuri tavoite yhdessä todeksi

Maisteriopintoihin Turunen ja Minni hakivat yhtä aikaa vuoden 2021 keväällä. Sisäänpääsy ei ole suoraviivaista ja hakijoita on paljon. Avoimen aineopinnot tulee olla suoritettu riittävän hyvillä arvosanoilla, sillä ne vaikuttavat haussa. Heinäkuussa molemmat saivat tietää tulleensa hyväksytyiksi maisteriopintoihin.

Nyt Mervi Minni on päätoiminen tutkinto-opiskelija. Heli Turunen jatkaa opintoja töiden ohella. He haluavat kannustaa opiskelemaan ja valavat uskoa, että avoimen yliopiston kautta on mahdollista päästä tutkinto-opiskelijaksi missä vaiheessa elämää tahansa.

Minni päätti heittäytyä nauttimaan opinnoista kokopäiväisesti.
- Tässä elämäntilanteessa on aivan eri tavalla mahdollisuus opiskeluun, kun ruuhkavuosissa mentiin kurssi kerrallaan. Aivan rimaa hipoen ei voi tehdä, jos arvosanoilla on merkitystä jatkon kannalta, Minni kertoo.
- Tavoitteellinen opiskelu tuli minulle vasta myöhemmin, kun olin jo harrastuspohjalta opiskellut jo jonkin aikaa. Maisteriopintoihin pääseminen oli minulle iso haave, ja se avaa uusia mahdollisuuksia työuralla.

Turuselle opiskelu töiden ohessa on antoisaa.
- Vaikuttaa positiivisesti ammatilliseen itsetuntoon, kun opinnot etenevät ja tieto lisääntyy, hän sanoo.
- Avoimen aineopinnothan ovat investointi niin ajallisesti kuin rahallisestikin. Motivaatiota on löydyttävä, ja tavoitteet on oltava mietittynä.

Tampereen yliopisto on molempien mielestä ollut hyvä valinta, ja he kiittävätkin erityisesti Seinäjoen yliopistokeskusta ja sen henkilökuntaa.

- On hyvä, että maisteriopintoja on täälläkin. Seinäjoki sijaintina oli minulle merkittävä tekijä opintoja harkitessani, Turunen painottaa.
- Seinäjoella henkilökunta on todella auttavaista ja tukea on saatavilla. Tampereen yliopistossa myös aiempia opintoja on saanut hyväksiluettua hyvin, Minni täydentää.

Oma sisko on hieno vertaistuki. Minni ja Turunen pystyvät tsemppaamaan toisiaan ja jakamaan kokemuksiaan vielä enemmän opiskellessaan nyt samassa ryhmässä: - Onhan tämä ainutlaatuisen hienoa, että olemme molemmat juuri nyt tässä tilanteessa, tekemässä maisterintutkintoa, he päättävät.

 

Seinäjoki Frami
Seinäjoen yliopistokeskus

Teksti ja kuvat: Annamari Karjalainen