Kokemuksia

Ohjauksen ja tuen palveluita käyttäjälle räätälöitynä – Tulevaisuusverstas tuo selkeyttä urapolun käännekohtiin

Tulevaisuusverstaan tarkoituksena on löytää uusia tapoja uraohjauksen ja tuen tarjoamiseksi esimerkiksi opiskelijoille tai työntekijöille. Työtä tehdään yhdessä palveluiden käyttäjien sekä asiantuntijoiden kanssa. Pilotti on osa Tampereen korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen hanketta.

Paras palaute tulee suoraan käyttäjiltä

Ohjauksen ja tuen uudistamisesta puhutaan paljon valtakunnallisella tasolla. Tampereella ajateltiin, että paras tulos saadaan, kun jo suunnitteluvaiheessa mukaan otetaan palveluiden tulevia käyttäjiä.

Tulevaisuusverstas lähti liikkeelle keväällä 2020 järjestetyistä kolmesta työpajasta. Suomeen vyöryneen koronapandemian vuoksi työpajat jouduttiin pikaisella aikataululla suunnittelemaan uudelleen ja järjestämään kokonaan virtuaalisesti.  

– Työpajojen verkkototeutus olikin loppujen lopuksi toimiva ratkaisu, sillä saimme mukaan ihmisiä ympäri maata. Osallistujat valittiin avoimen haun kautta, ja mukana oli akateemisia asiantuntijoita sekä uraohjaukseen osallistuneita työntekijöitä ja opiskelijoita. Osallistujien lukumäärä yllätti meidät positiivisesti – mukana työpajoissa oli yli 30 henkilöä, kertoo Tulevaisuusverstaan vetäjänä toiminut jatkuvan oppimisen asiantuntija Katri Sillanpää.

– Työpajoissa nousi vahvasti esiin ohjauksen ja tuen ajankohtaisia teemoja. Ihmiset tarvitsevat eniten tukea osaamisen tunnistamiseen ja vahvuuksien löytämiseen, ja vastaavasti silloin kun työuralla tapahtuu isoja muutoksia. Myös oman ammatti-identiteetin tunnistamisesta sekä tulevaisuudessa entistä enemmän tarvittavasta itseohjautuvuudesta ja itsereflektiotaidoista puhuttiin paljon. Tekoäly tarjoaa työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen, mutta vain jos yksilö osaa tulkita sen antamia tuloksia. Ohjausalan ammattilaista tarvitaan edelleen, mutta kenttään tarvitaan enemmän ketteriä ja monikanavaisia ohjauspalveluita, Sillanpää toteaa.

Omaa osaamista pitää pystyä päivittämään joustavasti

Työpajoissa nousi esiin myös, että nykymuotoisen tutkintoihin perustuvan koulutusmallin rinnalle on löydettävä ketterämpiä vaihtoehtoja. Kokonainen uusi tutkinto voi monessa tapauksessa olla aivan liian pitkä tie työelämän tarpeeseen ja oman osaamisen päivittämiseen.

– Korkeakoulukentässä toteutetuille pienille osaamiskokonaisuuksille, minimoduuleille, on myös iso tarve. Työn ja opiskelun rajasta tulee joka tapauksessa tulevaisuudessa entistä häilyvämpi. Parhaassa tapauksessa molempia voi tehdä sujuvasti limittäin, toteaa Sillanpää.

Tulevaisuusverstas antoi keväällä 2020 eväitä uudelle ohjauksen ja tuen digitaaliselle ratkaisulle, jota pilotoitiin alkuvuodesta. Ajatuksena on kehittää dynaaminen ohjauksen ja tuen bottiratkaisu, jossa yksilön ohjauksen polku säilyisi palveluekosysteemissä mahdollisimman eheänä, ja palvelu olisi saatavilla heti.

– Uudenlainen palvelu mahdollistaisi sen, että yksilön ottaessa yhteyttä palvelun kautta, hän saisi juuri omaan tilanteeseensa liittyvää oikea-aikaista ohjausta. Jos kyseessä olisi esimerkiksi rahoitukseen liittyvä kysymys, ohjautuisi käyttäjä automaattisesti ohjauksen ja tuen ekosysteemissä koulutuksen rahoitusneuvontaan, Sillanpää kertoo.

Palaa sivulle Jatkuva oppiminen