Kokemuksia

Mitä olen oppinut?

Täydennyskoulutuksessa opitaan jatkuvasti uutta.
Yhteiskunnan ja työelämän rakenteiden ja ajatusmallien muuttuessa jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen on entistä tärkeämpää sekä ammatillisen että henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta. Oman osaamisen kehittäminen tuo jatkuvaa varmuutta ja kompetenssia päivittäiseen työelämään.

Jatkuvan oppimisen koulutuksissa ammattitaitojen kehittämisen lisäksi opitaan uutta omasta itsestä. Kuluneen vuoden aikana Tampereen korkeakouluyhteisön koulutuksissa on kehitetty ammatillista osaamista ja taitoja, erikoistuttu uusiin tehtäviin ja syvennetty omaa asiantuntijuutta. Koulutuksissa ammattiosaamisen lisäksi kehitetään myös itseä syvemmällä tasolla.

TAMKissa International Export Competence -työvoimakoulutukseen osallistuneet Monir Mozunder ja Mila Salmi kertovat, että koulutuksessa he ovat saaneet paremman käsityksen osaamisestaan ja potentiaalistaan.

Salmi kertoo, että kansainvälinen vienti ja kauppa olivat ennen koulutusta hänelle jokseenkin tuttuja, sillä ennen Suomeen muuttamistaan hän työskenteli logistiikka-alalla Ukrainassa. Salmi sanoo kurssin aikana oppineensa paljon omista voimavaroistaan ja siitä, miten hän voi soveltaa jo osaamiaan asioita eri tavoin.

- Ymmärsin Tuomo Soinin luennon ja siellä tehtyjen analyysien jälkeen, että kun oppii tuntemaan itsensä paremmin, huomaakin pystyvänsä mihin vain, Salmi kertoo.

Työvoimakoulutuksen ansiosta molemmilla on myös vahva tunne omien työllistymismahdollisuuksien lisääntymisestä. Salmi kertoo, että hän on myös kokenut päässeensä entistä paremmin kiinni arkeen Suomessa ja hän pitää jälleen mahdollisena, että hän voi työllistyä myös Suomessa omaa koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

- Kuukauden ajan kestäneen töiden etsimisen jälkeen TE-palvelut tarjosivat mahdollisuutta osallistua tämän kurssin opiskelijahaastatteluihin. Olen siitä hyvin kiitollinen, sillä nyt tiedän, että voin vielä ’päästä omalle paikalleni’ ja olla taas minä.

Martinus-säätiön toiminnanjohtaja Mika Nokelainen opiskelee Tampereen yliopistossa Public EMBA -koulutusohjelmassa. Nokelainen on jatkuvan oppimisen malliesimerkki: hänellä on takanaan korkeakoulututkinnon lisäksi myös tohtorin tutkinto vuodelta 2010, ammatillisia lisäopintoja sekä täydennyskoulutusta. Opiskelu tuntuu kuitenkin edelleen mielekkäältä.

- Minulla on lähtökohtaisesti oppimismyönteinen asenne. Mielestäni itsensä kouluttaminen kannattaa aina, Nokelainen toteaa iloisesti.

Nokelaisen aloittaessa Public EMBA -koulutustaan oli valtakunnallinen sote-uudistus juuri käynnissä. Nokelaisen oma kiinnostus sekä työnantajan intressit kohtasivat, sillä Martinus-säätiössä harjoitetaan palvelutoimintaa. Pienen toimijan asemoituminen suureen yhteiskunnalliseen muutokseen oli valtava haaste. Koulutuksen asiantuntijoilta saatujen oppien ja tiedon varassa on kuitenkin helpompaa kohdata toimintaympäristön muutokset. Nokelainen onkin voinut hyödyntää opinnoistaan saamaansa tietämystä suoraan säätiön toimintastrategiaan ja päätöksentekoon. 

- Olen voinut analysoida myös itseäni johtajana ja pohtia, kuinka voin työssäni kehittyä. 

Konkreettisten työkalujen lisäksi omien ajatusmallien ja käsitysten haastaminen virkistää henkisesti. Oma asenne kuitenkin ratkaisee: koulutuskattauksissa on tarjolla paljon hyvää, mutta lopulta kyse on aina siitä, miten haluaa saamaansa tietoa käyttää hyväksi. Nokelainen on jo vuosia ollut työssään tekemisissä opetuksen kanssa, ja hänellä on ensi käden tietoa oppimisprosesseista ja oppimismenetelmistä.

- Kun vain osallistuu ja tekee annetut tehtävät, saa koulutuksesta helposti aivan valtavasti irti. Minulle on aina ollut itsestään selvää se, että oppiminen ja opiskelusta hyödyn saaminen on itsestään ja omasta asenteesta kiinni, hän kannustaa.

Tästä huolimatta koulutuksen järjestäjällä on merkitystä. Sekä Nokelaiselle että hänen työnantajalleen oli sopivaa koulutusta valittaessa tärkeää se, että koulutuksen takana on korkeakoulu. Tiedon on oltava tutkittua, ja tarjotun sisällön varmaa ja oikeellista. Korkeakoulun tarjoamaan teoriatietoon on helppo nojautua ammatillisesti. Henkilökohtainen oppimistavoite Nokelaisella olikin hakea itselleen sekä käytännöllistä että teoreettista jäsentelyä julkisen sektorin palvelutuotannon lainalaisuuksiin.

- Saamani teoreettiset käsitteet sekä niiden avulla tapahtunut kokonaisuuden hahmottaminen on ollut minulle koulutuksen tärkeintä antia. 

Mozunder pitää tärkeimpänä oppinaan itsereflektion taitoa kykyä sanoittaa oma osaaminen. Bangladeshista lähtöisin oleva Mozunder on opiskellut farmasiaa Englannissa, mutta hän kertoo olleensa aina kiinnostunut markkinoinnista työskentelystä kansainvälisellä alalla. International Export Competence -kurssilla yhdistyvät hänen mukaansa monet hänen aiemmista töistään tutut teemat ja opit.

- Aiemmin ajattelin, että minulta puuttuu aina jotain, esimerkiksi kielitaitoa. Nämä opinnot ovat kuitenkin vahvistaneet itseluottamustani ja olen oppinut soveltamaan osaamistani käytännössä.

Jatkuvaa oppimista Mika Nokelainen suosittelee kaikille. Itseään voi kehittää niin suuremmilla koulutuskokonaisuuksilla kuin yksittäisillä, pienillä arjen asioilla. Päivittäin jokainen voi meistä voi panostaa omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa ja esittää itselleen tärkeän kysymyksen: mitä olen oppinut?