Osaamisyksikkö

Liiketoiminta-osaamisyksikkö

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Liiketoiminta

Liiketoiminta-osaamisyksikön ydintoimintoja ovat tradenomi- ja restonomiopiskelijoiden koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta. Yksikössä työskentelee noin 75 asiantuntijaa ja noin 2000 opiskelijaa.

Osaamisyksikön koulutuksissa kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia tekemällä oppimalla ja monipuolisilla tiimi- ja projektitöillä. Valmistuneilla on käytännönläheisen liiketalouden ja palveluliiketoiminnan perusosaamisen lisäksi, valinnoistaan riippuen, valmiudet esimiestehtäviin sekä asiantuntijatehtäviin esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa, taloushallinnossa, projektijohtamisessa, kansainvälisessä liiketoiminnassa tai yrittäjänä. Opiskelijat oppivat toimimaan tuloksellisesti ja kehittämislähtöisesti monikulttuurisissa ympäristöissä.