Osaamisyksikkö

Liiketalous ja media -osaamisyksikkö

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Liiketalous ja media

Liiketalous ja media -osaamisyksikön ydintoimintoja ovat tradenomi-, restonomi- ja medianomiopiskelijoiden koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta. Yksikössä työskentelee lähes 120 asiantuntijaa ja yli 2400 opiskelijaa. Yksiköstämme valmistuu vuosittain noin 550 AMK- ja YAMK-opiskelijaa.

Osaamisyksikön koulutuksissa kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia tekemällä oppimalla ja monipuolisilla tiimi- ja projektitöillä. Valmistuneilla on käytännönläheisen liiketalouden, palveluliiketoiminnan ja median perusosaamisen lisäksi, valinnoistaan riippuen, valmiudet esimiestehtäviin sekä asiantuntijatehtäviin esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa, taloushallinnossa, projektijohtamisessa, media-alan tehtävissä, kansainvälisessä liiketoiminnassa tai yrittäjänä. Opiskelijat oppivat toimimaan tuloksellisesti ja kehittämislähtöisesti monikulttuurisissa ympäristöissä.

Ajankohtaista liiketalous ja media -osaamisyksikössä

Ota yhteyttä