Kokemuksia

Lääketieteen lisensiaatti

"Tampereella opinnoissa on vahva käytännön lääketieteen näkökulma jo ensimmäisestä viikosta alkaen: harjoittelemme potilaan kohtaamista, laboratoriokokeiden tulkintaa ja erilaisia toimenpiteitä. Opiskelupäivät ovat vaihtelevia, kun niihin kuuluu tutoristuntoa, luentoja, ryhmätyötä, sairaalavierailua ja toimenpideopetusta Taitokeskuksella. Opintojen loppuvaiheessa opiskelu tapahtuu lähes yksinomaan sairaalalla, jonka arkeen me kandit opimme siihen osallistumalla. Meillä opiskelijoiden keskinäinen yhteishenki on tiivis, sillä teemme paljon ryhmässä. Tutoristunnoissa ratkaisemme ryhmänä lääketieteellisiä ongelmia ja opimme sitä kautta myös tuntemaan ja arvostamaan toisiamme ja toistemme osaamista. Lääkärin ammatissa ihmisten välinen vuorovaikutus on tärkeä taito, joka hioutuu ryhmätyöskentelyn myötä. Kandiseuramme TLK on opiskelijoiden yhteishengen sydän. Järjestämme toisillemme mm. juhlia, keskusteluiltoja, lajikokeiluja ja laskettelureissuja. Tervetuloa Tampereen lääkikseen!"  - Anni