Tutustu korkeakouluyhteisöön

Tampereen korkeakouluyhteisön muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteisö syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi ja yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö tiivistyy.

Yhdessä rakennamme uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen ja tieteen tekemiseen. Uudessa yhteisössä kohtaavat muun muassa tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja opetus. Luomme tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. 

Teemme työtä yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien mahdollisuuksien luomiseksi.

Johtotähtiämme ovat:

  • huippututkimuksen ja innovaatioiden yhdistäminen
  • monitieteinen oppiminen ja elinikäinen kumppanuus
  • ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin soveltamisosaaminen

Saavutamme korkeakouluyhteisön päämäärät ja teemme yhteisöstä kansainvälisesti vetovoimaisen toteuttamalla kolme läpimurtoa:

  • Vahvistamme merkittävästi kansainvälistä yhteistyökulttuuria ja luomme digitaalisen kampuksen
  • Synnytämme uusia työtapoja ja murramme rajoja kaikessa toiminnassamme
  • Vaikutamme mitattavasti yhteiskunnan kestävään uudistumiseen

Vastaamme globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin monitieteisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keinoin.

Koulutuksessa sitoudumme olemaan uudistuva korkeakouluyhteisö, joka tarjoaa yksilöllisiä, joustavia ja tehokkaita opintopolkuja. Opiskelijamme on osallistuva, aktiivinen ja tavoitteellinen toimija. Tarjoamme opiskelijoille oppimista tukevat oppimisympäristöt. Olemme maailmaa muuttavien tulevaisuuden osaajien korkeakouluyhteisö.

Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme laadukkaita tutkimus- ja täydennyskoulutuspalveluja.

Tutustu Tampereen yliopistoon

Tutustu Tampereen ammattikorkeakouluun