Hyppää pääsisältöön
Kuva TAMKin kirjaston tiloista.

Taloudellinen vastuu

Tampereen korkeakouluyhteisön rahoituksesta iso osa koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen rahoitusmallien avulla jakamasta perusrahoituksesta. Perusrahoituksen lisäksi korkeakoulut saavat rahoitusta muista lähteistä kuten Suomen Akatemialta, Business Finlandilta, säätiöiltä, yrityksiltä, Euroopan unionilta ja muista kansainvälisistä lähteistä. Myös lahjoituksilla on kasvava merkitys Tampereen korkeakouluyhteisön rahoituspohjan laajentamisessa.

Korkeakouluyhteisön taloutta suunnitellaan ja seurataan vastuullisesti sekä ennakoiden. Taloudellisen vastuun näkökulmasta yhteisön yksi merkittävimmistä tehtävistä on seurata sitä, että korkeakouluyhteisön rahoitusta käytetään niihin tarkoituksiin, mihin rahat on ohjattu.

Tutustu korkeakouluyhteisön varainhankinnan periaatteisiin
Tutustu Tampereen korkeakoulusäätiön toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen (PDF)
Tutustu Tampereen ammattikorkeakoulun vuosikatsaukseen

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisuus kuuluu keskeisenä osana korkeakouluyhteisön sijoitustoimintaan. Ympäristövastuullisuuden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmat (ESG) huomioidaan kaikissa yliopiston sijoituksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yliopisto edellyttää sijoitussalkkuun valitun sijoituskohteen palveluntarjoajalta sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.
Sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa yliopiston varallisuutta tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden. Vastuullinen sijoitustoiminta lisää yliopiston taloudellista vakautta pitkällä aikavälillä.

Lue lisää yliopiston vastuullisesta sijoitustoiminnasta