Opiskelijoita Hervannan kampuksen ravintolatiloissa.

Kestävä toiminta kampuksilla

Korkeakouluyhteisö edistää resurssiviisaita ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä kampuksilla. Tavoitteena on vahvistaa kestäviä käytäntöjä niin kampusten tilojen käytössä ja kehittämisessä kuin korkeakouluyhteisön jäsenten ja yhteistyökumppaneiden arkipäivän toiminnassakin.

Jätehuolto ja kierrättäminen

Korkeakouluyhteisö haluaa edistää resurssiviisaita käytäntöjä kampuksilla. Käytössä on jo monia tapoja, joilla edistetään resurssien tehokasta käyttöä ja jakamista. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjaston ja tietohallinnon tarjoamat palvelut. Kampuksilta myös löytyy paikkoja, joissa tavaroita voi lainata, vuokrata tai ne voivat vaihtaa omistajaa.

Kampusten jätehuollosta vastaavat kiinteistönomistajat ja korkeakouluyhteisön Tila- ja kiinteistöpalvelut. Kiinteistönomistajat vastaavat kiinteistön jätepisteistä ja yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. Tila- ja kiinteistöpalvelut vastaa jätehuollon järjestämisestä sisätiloissa, käyttäjien ohjeistamisesta sekä toiminnassa muodostuvan jätteen keräyksestä ja poiskuljetuksesta.

Kestävä liikkuminen

Korkeakouluyhteisön jäseniä kannustetaan käyttämään työasioihin liittyvässä matkustamisessa mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä, kuten julkista liikennettä.

Esimerkiksi jokaiselle yliopiston kampukselle on hankittu yhteiskäyttöisiä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen matkakortteja, jotka on tarkoitettu työpäivän aikana tapahtuvaan ja työasioihin liittyvään matkustamiseen. Joillakin kampuksilla on lisäksi lainattavia polkupyöriä käytettäväksi siirtymiin kampukselta toiselle.

Kampusten tiloissa kiinnitetään huomiota työmatkapyöräilyyn kannustavia ratkaisuihin, kuten pyörien pysäköintitiloihin ja riittäviin pukeutumistiloihin.

 

Vastuullisesti kehittyvät kampukset

Tampereen korkeakouluyhteisön kampusten tilojen ja niiden käytön toiminnallinen kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden edistää vastuullisuutta ja yhdessä tekemistä yhteisössä. Kampuskehitystyön tavoitteena on luoda monikäyttöisiä ja yhteisön arkea parhaalla mahdollisella tavalla tukevia, monialaisuutta vahvistavia oppimis-, työ-, tutkimus- ja kohtaamisympäristöjä. Tarkoituksena on kehittää tiloja, jotka vastaavat käyttäjiensä ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin vastuullisesti – nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Tutustu korkeakouluyhteisön kampuskehitys-hankkeeseen