Hyppää pääsisältöön
Opiskelijoita Hervannan kampuksen ravintolatiloissa.

Kestävä toiminta kampuksilla

Korkeakouluyhteisö edistää resurssiviisaita, ympäristöystävällisiä ja hyvinvointia edistäviä käytäntöjä kampuksilla. Tavoitteena on vahvistaa kestäviä käytäntöjä niin kampusten tilojen käytössä ja kehittämisessä kuin korkeakouluyhteisön jäsenten ja yhteistyökumppaneidenkin arkipäivän toiminnassa.

Jätehuolto ja kierrättäminen

Korkeakouluyhteisö haluaa edistää resurssiviisaita käytäntöjä kampuksilla. Käytössä on jo monia tapoja, joilla edistetään resurssien tehokasta käyttöä ja jakamista. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjaston ja tietohallinnon tarjoamat palvelut. Kampuksilta myös löytyy paikkoja, joissa tavaroita voi lainata, vuokrata tai ne voivat vaihtaa omistajaa.

Kampusten jätehuollosta vastaavat kiinteistönomistajat ja korkeakouluyhteisön Tila- ja kiinteistöpalvelut. Kiinteistönomistajat vastaavat kiinteistön jätepisteistä ja yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. Tila- ja kiinteistöpalvelut vastaa jätehuollon järjestämisestä sisätiloissa, käyttäjien ohjeistamisesta sekä toiminnassa muodostuvan jätteen keräyksestä ja poiskuljetuksesta.

Kestävä liikkuminen

Korkeakouluyhteisön jäseniä kannustetaan käyttämään työasioihin liittyvässä matkustamisessa mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä, kuten julkista liikennettä.

Esimerkiksi jokaiselle yliopiston kampukselle on hankittu yhteiskäyttöisiä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen matkakortteja, jotka on tarkoitettu työpäivän aikana tapahtuvaan ja työasioihin liittyvään matkustamiseen. Joillakin kampuksilla on lisäksi lainattavia polkupyöriä käytettäväksi siirtymiin kampukselta toiselle.

Kampusten tiloissa kiinnitetään huomiota työmatkapyöräilyyn kannustavia ratkaisuihin, kuten pyörien pysäköintitiloihin ja riittäviin pukeutumistiloihin.

Kampustilojen avoimuus

Tampereen korkeakouluyhteisön pääkampukset sijaitsevat Tampereella Hervannassa, Kaupissa sekä kaupungin keskustassa. Korkeakouluyhteisöllä on toimintaa myös Porin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa sekä muutamissa muissa toimipisteissä Tampereella ja ympäristökunnissa.

Kampusten yleiset tilat ovat normaalitilanteessa laajasti avoinna korkeakouluyhteisön opiskelijoille, tutkijoille ja henkilöstölle. Monet tiloista ovat yhteisön jäsenten käytettävissä kulkukortilla ympäri vuorokauden.
Kampusten tiloja voivat käyttää myös yhteisön ulkopuoliset toimijat, kuten yritykset, järjestöt ja yksittäiset kansalaiset. Myös korkeakouluyhteisön tarjoamat palvelut taipuvat monenlaisiin ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin, esimerkiksi kokousten ja tapahtumien järjestämiseen.

Lue lisää korkeakouluyhteisön tiloista ja niiden tarjoamista palveluista

Tampereen yliopiston kirjasto palvelee Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelua, opetusta ja tutkimusta – ja toimii samalla myös kaikille muillekin avoimena tiedekirjastona.

Tutustu Tampereen yliopiston kirjastoon

Korkeakouluyhteisön Hervannan kampuksella sijaitsee myös vuonna 1965 perustettu Tampereen Teekkarimuseo, joka tarjoaa tilauksella ilmaisia, opastettuja museokierroksia.

Lue lisää Tampereen Teekkarimuseosta

Kaikille avoimet viheralueet

Tampereen korkeakouluyhteisön kampusten pihat ja viheralueet ovat pääosin kaikille avoimia kulkea ja nauttia sekä arkkitehtuurista että kaupunkiluonnosta.

Hervannan kampuksen Kampusareenalla sijaitseva viherkatto on suurin biodiversiteettialue kaikista Suomen viherkatoista. Rinnemäisellä viherkatolla on monimuotoisen kasvillisuuden lisäksi myös hyönteishotelleja.

Kestävän kehityksen edistämisestä vuonna 2021 palkittu Kampusareena on onnistunut tukemaan myös paikallisyhteisöjä. Kesällä viherkatto toimii tapaamispaikkana. Talvella opiskelijat ja lapset ovat käyttäneet kattoa esimerkiksi mäenlaskuun.

Lue lisää Kampusareenasta

Tampereen yliopiston keskustakampuksella on kaksi kaikille avointa viherniittyä ja yksi viherkatto. Ne kylvettiin vuosina 2019–2020 osana Kampusluonto-hanketta, jonka tavoitteena oli lisätä luonnon monimuotoisuutta, yhteistoiminnallista elämää ja alueen virkistysmahdollisuuksia. Ratkaisut kehitettiin yhdessä yliopiston henkilökunnan, tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden alueen käyttäjien kanssa.

Lue lisää viherniityistä ja -katosta sekä Kampusluonto-hankkeesta

Vastuullisesti kehittyvät kampukset

Tampereen korkeakouluyhteisön kampusten tilojen ja niiden käytön toiminnallinen kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden edistää vastuullisuutta ja yhdessä tekemistä yhteisössä. Kampuskehitystyön tavoitteena on luoda monikäyttöisiä ja yhteisön arkea parhaalla mahdollisella tavalla tukevia, monialaisuutta vahvistavia oppimis-, työ-, tutkimus- ja kohtaamisympäristöjä. Tarkoituksena on kehittää tiloja, jotka vastaavat käyttäjiensä ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin vastuullisesti – nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Kaksi naista lyövät hymyillen kädet yhteen.