Lähikuva monikudosmallintamisen laboratoriotyöskentelystä.

Kestävä kehitys tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme tavoitteena on ylläpitää oikeudenmukaista ja osallistuvaa yhteiskuntaa, edistää terveyttä ja hyvinvointia kaikissa väestönosissa, rakentaa tehokkaita ja turvallisia ympäristöjä sekä varmistaa, että digitalisaation ja työn murroksessa muistetaan myös sosiaalinen vastuullisuus.

Tutkimuksen vastuullisuus

Teemme tutkimusta eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Viestimme tutkimuksesta ja sen tuloksista vastuullisesti.

 

Tutustu vastuullisen tutkimuksen periaatteisiin

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteena on, että vaikuttavassa korkeakouluyhteisössämme jokainen toimija osallistuu yhteiskunnan kestävään kehittämiseen.

Lue lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme vaikuttavuudesta