Hyppää pääsisältöön
Iloisia opiskelijoita tuulettamassa korkeakouluyhteisön tiloissa.

Kestävä kehitys koulutuksessa

Tampereen korkeakouluyhteisön tavoitteena on, että yhteisön jokainen tieteen- ja koulutuksenala kykenee tunnistettavasti osallistumaan yhteiskunnan kestävään kehittämiseen. Kestävyyden ja vastuullisuuden teemat nousevat luontevasti esiin monessa kohtaa monialaista koulutusta. Kestävä kehitys on olennainen osa korkeakouluyhteisön koulutustarjontaa ja se on integroitu osaksi tutkinto-ohjelmia. Muutamat tutkinto-ohjelmista on rakennettu kokonaan kestävän kehityksen teemojen ympärille.

Kestävän kehityksen opintojaksot ja -kokonaisuudet

Korkeakouluyhteisössä on tarjolla monipuolisesti opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja verkosto-opintoja, jotka ovat keskittyneet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kysymyksiin. Suurin osa tällaisista opinnoista on laajasti eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden saatavilla.

Kestävä kehitys opetuksen suunnittelussa

Kestävä kehitys näkyy korkeakouluyhteisön asettamissa yhteisissä osaamistavoitteissa. Yhteiset osaamistavoitteet tarkoittavat sellaisia opetussuunnitelmien sisältämiä yleisiä osaamisia, joita jokaisen Tampereen korkeakouluyhteisöstä tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistuvan opiskelijan tulisi hallita valmistuessaan.