Nainen kävelee metsässä reppu selässään.

Ekologinen vastuu

Tavoitteenamme on luoda ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontoympäristön turvaamiseen sekä huomioida ympäristön hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuus kaikessa toiminnassamme.

Hiilineutraali korkeakouluyhteisö

Tampereen korkeakouluyhteisö on sitoutunut olemaan hiilineutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksessa ovat mukana sekä Tampereen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu. Vuosi 2030 on myös Pirkanmaan tavoite hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilijalanjälkilaskennan toteuttaminen

Korkeakouluyhteisön hiilijalanjäljen laskenta on keskeinen askel kohti hiilineutraaliutta. Jalanjäljen ensimmäinen laskenta koski vuotta 2019, ja sen tulokset valmistuivat loppuvuonna 2020. Laskentatyön tukena toimii Hiilineutraali korkeakouluyhteisö -ryhmä, jossa on edustajia korkeakouluyhteisön eri toiminnoista. Jatkossa laskenta toteutetaan vuosittain.

Hiilineutraalisuustyö jatkuu laskentojen ohella siten, että päästöjen vähentämiseksi tehtäviä toimia kartoitetaan ja otetaan osaksi yhteisön toimintaa. Vähennysten tekemisen ohella aloitetaan keskustelut kompensaatioista, joilla jäljelle jäävä hiilijalanjälki voidaan neutralisoida. Lisäksi hiilineutraalisuustyön tueksi luodaan tiekartta.

Tampereen korkeakouluyhteisön hiilijalanjälki 2019 – raportti hiililaskentatyöstä

Miten korkeakouluyhteisö aikoo kompensoida päästönsä?

Päästöjen kompensaatio on välttämätöntä hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Kompensaatiot ovat tällä hetkellä monimutkainen kysymys, ja siksi korkeakoulujen on tärkeää tehdä yhteistyötä tieteellisesti luotettavien päästökompensaatiomahdollisuuksien löytämiseksi.

Tampereen korkeakouluyhteisössä päästöjä pyritään lähitulevaisuudessa ensisijaisesti vähentämään, joten päästöjen kompensaatiot eivät ole yhteisössä toistaiseksi ajankohtaisia.

Hiilityöryhmän puheenjohtajat