Kokemuksia

Kansanterveystieteen tutkinto-ohjelma

Opiskelijoiden sanomaa:  

"Opinnoissa parasta on laaja näkökulma terveyteen ja opetushenkilökunnan asiantuntijuus."

"Hyvä yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden kesken." 

"Vapaus suunnitella opintoja omien mielenkiinnon kohteiden mukaan."

"Tutkinnossa on monipuoliset työelämämahdollisuudet ja työelämä huomioidaan laajasti opintojen eri vaiheissa." 

"Hyvä ilmapiiri opiskelijoiden kesken ja aktiivinen opiskelijayhteisö."