Hyppää pääsisältöön
Keskustakampuksen aula

Kampuskehitys-kehittämishanke

Toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset, kuten uudenlaisen oppimisen tarpeet sekä digitalisaatio vaikuttavat korkeakoulujen toimintaan ja kampusten kehittämiseen. Keväällä 2020 koronapandemian kautta saadut kokemukset korostavat tarvetta etenkin joustaville oppimis- ja työskentelyratkaisuille, joissa digitaaliset ja fyysiset toimintaympäristöt sulautuvat tukemaan käyttäjiensä arkea ja hyvinvointia. Kampusten tilojen ja niiden käytön toiminnallinen kehittäminen luo mahdollisuuden edistää vastuullisuutta ja yhdessä tekemistä. Kampuskehitystyön tavoitteena on luoda yhdessä monikäyttöisiä ja monialaisuutta vahvistavia oppimis-, työ-, tutkimus- ja kohtaamisympäristöjä – tiloja, jotka vastaavat käyttäjiensä ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Kampusalueet ovat merkittävä osa elinvoimaista Tampereen kaupunkiseutua. Siksi on tärkeää, että kampusalueet avautuvat tulevaisuudessa sekä tilallisesti että toiminnallisesti kaupunkiympäristöön. Tämä tukee monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia, palvelujen kehitystä sekä korkeakouluyhteisön elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Kampukset alustana yhteiselle tekemiselle ja ekosysteemin rakentumiselle

Yhteistyö

Toimintaympäristöt edistävät yhteistyötä niin yhteisön sisällä kuin elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. Ne luovat alustan yhteiselle tekemiselle ja ekosysteemien rakentumiselle

Tilojen avautuminen toimintaympäristöön

Tilojen avautuminen ympäröivään yhteiskuntaan tukee tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan elinvoimaisuutta ja kansainvälisyyttä

Ajanmukaiset kampusympäristöt

Ajanmukaiset, toimintatapoja tukevat kampusympäristöt ovat merkittävä korkeakouluyhteisön kilpailukykyyn ja vetovoimaan vaikuttava tekijä niin kotimaassa  kuin kansainvälisestikin.

Vastuullista kampuskehitystä yhteisön ja ympäristön hyväksi

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Käyttäjien tarpeen ja työtavan mukaan muuntuvat, saavutettavat yhteiskäyttötilat tukevat korkeakoulun yhteisöllisyyttä ja ihmisten sekä eri tieteenalojen monikulttuurista, tasaveroista kohtaamista.

Ekologinen vastuu

Valtiollisten ilmastotavoitteiden myötä opetusministeriö edellyttää myös korkeakouluilta ilmastotoimenpiteitä. Tampereen korkeakouluyhteisön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta vähennetään yhteisön tiloja 25 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Taloudellinen vastuu

Muuntuvat yhteiskäyttötilat ja sitä tukeva toiminallinen kehitys mahdollistavat korkeakouluyhteisön tilojen tiivistämisen ja paremman käyttöasteen. Myös toiminnaltaan päällekkäisistä tiloista voidaan luopua ja ottaa tiloja käyttäjien tarpeita aiempaa paremmin vastaavaan hyötykäyttöön. Näin kyetään saavuttamaan pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellista hyötyä.

Kampuksella kaksi hahmoa istumassa

Kampusten kehittämistyötä ohjaavat teesit muodostettiin yhdessä yhteisön kanssa

1. Monikäyttöiset ja muuntuvat tilaratkaisut 2. Tiloja kohtaamisia ja yhdessä tekemistä varten 3. Fyysisesti ja digitaalisesti saavutettava kampus 4. Tavoitteita tukevat työ- ja oppimisympäristöt 5. Viihtyisä, houkutteleva ja hyvinvoiva kampus 6. Yhteiskäyttöinen ja vastuullinen ote 7. Ympäristöönsä vaikuttava avoin yhteisö 8. Korkeakouluyhteisön rakentumista edistävä malli

Kampuskehityksen nykytila-analyysi

Kampuskehityksen keväällä 2019 julkaistu nykytila-analyysi antaa suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistyölle. Kampuskehityksen nykytila-analyysiin kerättiin kevään 2019 aikana laajasti informaatiota muun muassa tiloista, toiminnasta, toimintaympäristöistä ja toimijoista.

Kampuskehitysstrategia 2020-2030

Kampuskehityksen nykytila-analyysin pohjalta muodostettu kampuskehitysstrategia ohjaa kampuskehityksen suuntaa ja käytännön toimintasuunnitelmia. Kampuskehitysstrategian tavoitteena on luoda ympäristöjä, jotka tukevat toimivaa arkea kampuksilla.

Viisivuotinen strateginen hanke

Kampuskehitys on yksi yliopiston viisivuotisista strategisista hankkeista. Hankkeessa keskitytään korkeakouluyhteisön synergiahyötyjä ja strategioita edistävään kampusympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteena on vastuullinen ja toimivaa kampusarkea tukeva kolmen kampusalueen kokonaisuus

Kampussiluetti