Hyppää pääsisältöön

Johdon assistentti -koulutusta jo vuodesta 1999

Julkaistu 27.6.2019
,
päivitetty 27.1.2021
Tampereen yliopisto
Assistentin toimenkuva on jatkuvan muutoksen alla. Uudet taitovaatimukset edellyttävät monipuolista osaamista – assistentti on organisaation työtehtävien moniottelija. Pelkkä teknisen tietotaidon lisääminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös henkisen kapasiteetin päivitystä sekä käytännön työkaluja työssä selviämiseen ja jaksamiseen.

Näkökulmana muutos

Omia taitojaan ylläpitämällä ja kehittämällä, suuntaamalla osaamistaan erityisalueisiin tai keskittymällä, kukin voi pitää huolta omasta osaamisestaan.

Muutos on läpileikkaavana teemana koko koulutuksessa. Muutos on jatkuva ja pysyvä olotila, jossa tarvitaan monia taitoja, kertoo projektipäällikkö Aino-Maija Ahola.

Me olemme valinneet muutosnäkökulmaksi jatkuvan oman itsensä kehittämisen, oman työn kehittämisen sekä oman ammattitaidon ylläpitämisen. Koulutuksen teemoissa yhdistämme teorian, tutkimustiedon ja käytännön. Esimerkiksi oppimistehtävät linkittyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja organisaatioon. Myös toisilta oppiminen, kokemusten jakaminen ja verkostoituminen ovat koulutuksessamme tärkeitä tavoitteita. Maailman ja työn muuttuminen tulee koulutuksessa esille useissa teemoissa eri näkökulmista.

Anita Niemelä otti osaa koulutukseen 2017

Anita halusi kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja luoda mahdollisuuksia urakehitykseen. Aiemmin sairaanhoitopiirin johdon sihteerinä työskennellyt Anita Niemelä siirtyi toukokuussa 2017 Pirkanmaan liiton johdon assistentiksi.

Kenelle Johdon assistentti -koulutus on tarkoitettu?

Anitan mukaan koulutuksen annista hyötyy eniten henkilö, joka on jo pidempään työskennellyt assistentin ja sihteerin tehtävässä. Koulutus sopii sekä julkisen puolen että yksityissektorin assistenteille. Koulutuksen aikana on mahdollista reflektoida omaa osaamista ja omia työskentelytapoja ja vaihtaa muiden, usein hyvin erilaisissakin organisaatiossa työskentelevien, kollegoiden kanssa ajatuksia ja kokemuksia työstä.

Vastasikin kurssi odotuksiasi? Opitko uutta vai oliko enemmän verkostoitumispaikka?

Niin tärkeää kuin verkostoituminen onkin, koulutuksen tulee mielestäni aina tuoda jotain uutta omaan ajatteluun ja työhön. Koulutuksen parasta antia on mahdollisuus peilata esitettyjen menetelmien toimivuutta omassa työssä. Itse koin koulutuksen mahdollistaneen jatkuvan itsearvioinnin. Kerran kuukaudessa oli mahdollisuus pysähtyä miettimään oman työn kehittämistä ja osaamisen syventämistä. Oppimispäiväkirja oli tähän mainio työväline, ja suosittelen sen hyödyntämistä myös työssä. Omia ajatuksia ja tuntemuksia kannattaa kirjata ja näin samalla seurata omia ajatuksia ja tunnelmia työstä.

Millä tavoin kurssi antoi välineitä vastata assistentin työn muutoshaasteisiin?

Luennoitsijat olivat asiansa osaavia. Luentojen sisällöt olivat tuoreita, aikaan tuotuja. Ryhmässä pohdimme paljon tulevaisuuden näkymiä ja digitalisaation myötä tulevia muutoksia. – Uskon työn kehittämisessä tutkitun tiedon voimaan. Hyvä luennoitsija tuntee teorian ja osaa kuvata sen käytännössä. Arvostan esityksessä näyttöön perustuvuutta, ja nyt käytetyt kouluttajat omasivat joko pitkän kokemuksen asiastaan tai olivat tutkineet aihettaan jopa väitöskirjatasolla. Kurssi antoi selkeitä menetelmiä ja välineitä työn kehittämiseen, mutta myös paljon uutta omaan ajatteluun.

Assistentin työ muuttuu yhä enemmän moniosaajan, edelläkävijän, sparraajan ja digiedelläkävijän rooliin, miten tämä huomioitiin koulutuksessa? Entä johtamisen näkökulma?

Anitan mukaan nämä aiheet olivat esillä kaikissa tapaamisissa, keskusteluissa ja ryhmätehtävissä. Myös johtamista käsiteltiin monien eri aiheiden yhteydessä ja erityisesti keskusteluissa.

Toki johtamisen ja johtajuuden voisi jatkossa lisätä ohjelmaan ihan otsikkotasolla ja tuoda luennoitsijaksi mielellään johtaja.

Oliko kurssi hintansa arvoinen?

Jos olet sitoutunut koulutukseen ja itsesi kehittämiseen, koulutus on hintansa arvoinen. Jos lähdet mukaan vain siksi, että pääset pois työpaikalta tai sinut on pakotettu koulutukseen, hinta on kova. Koska maksu sisälsi koulutusmateriaalit ja asiansa osaavien asiantuntijaluennot, 479 € per koulutuspäivä ei ole tänä päivänä kova hinta.

Itse olen kiitollinen siitä, että työnantajani arvostaa työntekijöidensä osaamisen kehittämistä ja mahdollisti osallistumiseni koulutukseen. Kurssille kannattaa ottaa mukaan halu kehittää omaa asiantuntijuutta. Tulevaisuudessa koulutukseen voisi vielä sisällyttää esimerkiksi digitalisaatioon liittyviä teemoja, projektinhallintaa, johtajuuden jakamista ja strategiaviestintää.

Tutustu johdon assistentti -koulutukseen