Pilotteja jatkuvan oppimisen hengessä

Piloteissa kokeillaan ja ratkaistaan erilaisia nykypäivän haasteita. Uuden ajattelumallin lähtökohtia ovat oppija ja osaaminen, ja oppimisympäristönä toimii aidosti koko maailma.

Tällaisia ovat esimerkiksi työelämästä tulevan osaajan osallistuminen tutkintokoulutuksen osien suorittamiseen ja osaajan hakupolun keventäminen. Luomme kohtaamispaikkoja opiskelijoiden, osaajien ja organisaatioiden välille ja kehitämme keinoja tukea sekä ohjata yksilöitä osaamisen kehittämisen eri vaiheissa. Osaan piloteista on myös mahdollista osallistua. Toisaalta pilotit voivat tarjota omaan organisaatioosi räätälöitävän palvelun.

Tutustu käynnissä oleviin pilotteihin ja mikäli kiinnostuit niin ota rohkeasti yhteyttä vastuuhenkilöihin!